Norwegian-Spanish translation of klare opp

Translation of the word klare opp from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

klare opp in Spanish

klare opp
allmennverb hacer frente a
  klargjøreverb aclarar, esclarecer, explicar
  problemverb resolver, arreglar, solucionar
Anagrams of klare opp
Similar words

 
 

More examples
1.Det er ikke forhandlet om disse sprogene, og Norsk Lærerlag har påtatt seg å klare opp i misforståelsen.
2.Det trengs krafttak for å klare opp hvordan det egentlig forholder seg.
3.Efter at hans nye lag Maritimo spilte 11 mot Nacional søndag, dro Vålerengens tidligere trener, Gunder Bengtsson rett tilbake til gamle tomter for å klare opp en del praktiske spørsmål med Vålerengen.
4.Hun må tilbake til Fredrikstad for å klare opp med forskjellige forhold, som arbeidsgiver, hun har en kontorpost i Forsvaret.
5.Nå bør vi imidlertid - jo før jo heller gå i oss selv for å klare opp denne vår menneske (u) verdige dobbeltmoral.
6.Når man tenker på at en hingst kan klare opp mot hundre bedekninger i året, skjønner man fort at det er snakk om store pengeinteresser.
7.Vi skal ta for oss politikerne på kammerset og klare opp alle uriktige opplysninger, sier ildsjelen Knut Lycke.
8.Det er ikke bare på grunn av Arbeiderpartiets bakstrev i valgordningsspørsmålet, men også for å klare opp i den indre strid, ikke minst i sikkerhetspolitikken.
9.Christiane Collange og tusenvis av andre mødre har fått nok av selvsikre og egoistiske tenåringer som tror at mamma er til for å lage mat og rydde, klare opp i alle vanskelige situasjoner, gi dem lommepenger, overse alt fra narkotika til dårlige karakterer.
10.Den slipper" kystkvinnene på Senja" til med klare oppfordringer om å skyte på borerigger som oljeminister Kåre Kristiansen har tenkt å sette opp i deres spiskammer, som vel må være fiskebankene i nærheten.
11.Endringer i dagens system bør derfor utstå til denne gjennomgåelsen er avsluttet, og skatteetaten bør følgelig snarest klare opp i denne saken, sier Jakobsen.
12.Koalisjonen får klare opp i sine problemer selv.
13.Onsdag hadde Young, sammen med bl.a. BBCs generaldirektør Alasdair Milne, et møte med innenriksminister Leon Brittan for å klare opp i forholdene.
Your last searches