Norwegian-Spanish translation of klarere

Translation of the word klarere from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

klarere in Spanish

klarere
tollverb despachar
Synonyms for klarere
Derived terms of klarere
More examples
1.Idag er det helt nødvendig å få fram en klarere presisering.
2.Klarere kan det knappest sies.
3.Selv med sin beskjedne størrelse kan Venstres valg bety klarere konstellasjoner i det politiske landskapet.
4.Til dette er vel kort å si at et parti som ikke vil eller tør tone flagg når det gjelder de prinsipielle skillelinjer, og dermed også regjeringsalternativene i norsk politikk, noe som for alle andre trer stadig klarere fram, ikke skal gjøre seg noen forhåpninger om å bli innbudt til regjeringsdeltagelse, verken fra den ene eller den andre.
5.To og et halvt år med Høyreregjering har gjort skillelinjene i norsk politikk klarere," sa Gro Harlem Brundtland.
6.Vår kunnskap om hjernen viser stadig klarere at vi enkelte ganger kan gripe inn i dens biokjemi og interne arbeidsmåte like effektivt med psykologiske midler som ved slike ytre påvirkningsmetoder som medisiner eller operasjoner.
7.Arbeidstilsynets forslag til nye regler for verneutstyr kommer som en følge av at man ønsker en enklere og juridisk klarere måte å godkjenne slikt utstyr på, sier overlege Hans H. Tjønn til Aftenposten.
8.De to klare alternativer foran neste års valg vil efterhvert tre klarere frem.
9.De underliggende problemer i norsk industri kommer klarere frem nå når eksportindustriens produksjon ikke lenger vokser slik som ifjor, fremholder Steig som understreker behovet for løsninger på de strukturproblemer som preger norsk industri.
10.Det ble stadig klarere for meg at det også var kvinner med, ved siden av, ikke bare bak.
11.Du tenker klarere når alt er på avstand - blir mer kritisk overfor visse ting og mer takknemlig over andre, forteller utvekslingsstudenten som straks efter oppholdet i Oslo reiser til Vinstra.
12.Efterhvert som tiden gikk fikk jeg et klarere bilde av Indira Gandhis politiske engasjement.
13.En bedre forståelse for de sammensatte problemene som er knyttet til utviklingskommunikasjon i en internasjonal sammenheng ville ha vært til hjelp slik at utvalget kunne ha foretatt en klarere og mer presis vurdering av Worldview, mener de fem kommunikasjonsekspertene.
14.Folk dømmes efter denne lovgivningen idag, men det spørs om ikke loven kan bli klarere ved å innføre en konkret grense.
15.Geografiske, militæroperasjonelle og strategiske lover er avgjørende for situasjonen i Europa og leder til antagelsen om at NATO med hele sin struktur - kanskje med klarere vekt på den europeiske del - vil fortsette å eksistere.
16.Her savner jeg en klarere politikk fra de nye selskapenes side, sier Haug.
17.Jo klarere man presenterer omstendighetene omkring drukning, jo mer realistisk vil folk oppfatte farene forbundet med bading og båtliv !
18.Landbrukskomiteen har i sin innstilling uttrykt bekymring for utviklingen, men vi kunne ønske en klarere avvisning av den rådende linje.
19.Men efterhvert som USA og NATOs militaristiske kurs i NordEuropa blir forsterket, blir det stadig klarere at Norges proklamerte selvpålagte begrensninger blir feiet til side, heter det videre i Tass kommentar.
20.Men jeg heller nok til den oppfatning at vi kanskje får et enda klarere skille ved å følge Regjeringens opplegg, sier olje og energiminister Kåre Kristiansen, som imidlertid understreker at departementets vurdering ikke er ferdig, og at saken derfor på ingen måte er avgjort ennå.
21.Og vår programtype synes å skille seg klarere og klarere ut fra andre i radioen, som mer og mer bærer preg av rullende magasiner med innslag av musikk hvert tredje minutt.
22.Plutselig var jeg på vei, jeg så huset hans stadig klarere for meg og visste at jeg måtte ha et oppgjør med ham.
23.Reglene gjør det mulig for begge parter å vite hva man har å holde seg til, de gir klarere linjer, sa han.
24.Stort klarere kan det ikke sies at organisasjonen ikke vil se vår sikkerhets og forsvarspolitikk i et samlet perspektiv.
25.UNESCO er et forum der meninger brytes og synspunkter skjerpes, kanskje klarere enn andre steder i FNsystemet graver vi oss innover i konfliktområder efterhvert som samarbeidet utdypes.
26.Venstre forblir grønt, men vi skal markere oss klarere.
27.Venstres politikere skal bli klarere, mindre tvetydige.
28.Vi er enige i at det blir klarere regler for hvordan bankene skal oppgi sine renter til myndighetene.
29.Vi må profilere oss klarere enn vi hittil har gjort.
30.Vi ønsker en klarere lovgivning, og vi ønsker å få dette belyst, svarer han.
Similar words

 
 

klarere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) klarereklarerendeklarert
Indikative
1. Present
jegklarerer
duklarerer
hanklarerer
viklarerer
dereklarerer
deklarerer
8. Perfect
jeghar klarert
duhar klarert
hanhar klarert
vihar klarert
derehar klarert
dehar klarert
2. Imperfect
jegklarerte
duklarerte
hanklarerte
viklarerte
dereklarerte
deklarerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde klarert
duhadde klarert
hanhadde klarert
vihadde klarert
derehadde klarert
dehadde klarert
4a. Future
jegvil/skal klarere
duvil/skal klarere
hanvil/skal klarere
vivil/skal klarere
derevil/skal klarere
devil/skal klarere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha klarert
duvil/skal ha klarert
hanvil/skal ha klarert
vivil/skal ha klarert
derevil/skal ha klarert
devil/skal ha klarert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle klarere
duville/skulle klarere
hanville/skulle klarere
viville/skulle klarere
dereville/skulle klarere
deville/skulle klarere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha klarert
duville/skulle ha klarert
hanville/skulle ha klarert
viville/skulle ha klarert
dereville/skulle ha klarert
deville/skulle ha klarert
Imperative
Affirmative
duklarer
viLa oss klarere
dereklarer
Negative
duikke klarer! (klarer ikke)
dereikke klarer! (klarer ikke)
Your last searches