Norwegian-Spanish translation of klimpre

Translation of the word klimpre from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

klimpre in Spanish

klimpre
musikkverb rasguear
More examples
1.Og som vi alle kan lære å klimpre litt på et piano eller synge en strofe eller to, kan alle greie å beherske litt matematikk.
Similar words

 
 

klimpre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) klimpreklimprendeklimpret
Indikative
1. Present
jegklimprer
duklimprer
hanklimprer
viklimprer
dereklimprer
deklimprer
8. Perfect
jeghar klimpret
duhar klimpret
hanhar klimpret
vihar klimpret
derehar klimpret
dehar klimpret
2. Imperfect
jegklimpret
duklimpret
hanklimpret
viklimpret
dereklimpret
deklimpret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde klimpret
duhadde klimpret
hanhadde klimpret
vihadde klimpret
derehadde klimpret
dehadde klimpret
4a. Future
jegvil/skal klimpre
duvil/skal klimpre
hanvil/skal klimpre
vivil/skal klimpre
derevil/skal klimpre
devil/skal klimpre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha klimpret
duvil/skal ha klimpret
hanvil/skal ha klimpret
vivil/skal ha klimpret
derevil/skal ha klimpret
devil/skal ha klimpret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle klimpre
duville/skulle klimpre
hanville/skulle klimpre
viville/skulle klimpre
dereville/skulle klimpre
deville/skulle klimpre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha klimpret
duville/skulle ha klimpret
hanville/skulle ha klimpret
viville/skulle ha klimpret
dereville/skulle ha klimpret
deville/skulle ha klimpret
Imperative
Affirmative
duklimpr
viLa oss klimpre
dereklimpr
Negative
duikke klimpr! (klimpr ikke)
dereikke klimpr! (klimpr ikke)
Your last searches