Norwegian-Spanish translation of knatte

Translation of the word knatte from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

knatte in Spanish

knatte
allmennverb golpear repetidamente
Anagrams of knatte
Similar words

 
 

knatte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) knatteknattendeknattet
Indikative
1. Present
jegknatter
duknatter
hanknatter
viknatter
dereknatter
deknatter
8. Perfect
jeghar knattet
duhar knattet
hanhar knattet
vihar knattet
derehar knattet
dehar knattet
2. Imperfect
jegknattet
duknattet
hanknattet
viknattet
dereknattet
deknattet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde knattet
duhadde knattet
hanhadde knattet
vihadde knattet
derehadde knattet
dehadde knattet
4a. Future
jegvil/skal knatte
duvil/skal knatte
hanvil/skal knatte
vivil/skal knatte
derevil/skal knatte
devil/skal knatte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha knattet
duvil/skal ha knattet
hanvil/skal ha knattet
vivil/skal ha knattet
derevil/skal ha knattet
devil/skal ha knattet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle knatte
duville/skulle knatte
hanville/skulle knatte
viville/skulle knatte
dereville/skulle knatte
deville/skulle knatte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha knattet
duville/skulle ha knattet
hanville/skulle ha knattet
viville/skulle ha knattet
dereville/skulle ha knattet
deville/skulle ha knattet
Imperative
Affirmative
duknatt
viLa oss knatte
dereknatt
Negative
duikke knatt! (knatt ikke)
dereikke knatt! (knatt ikke)
Your last searches