Norwegian-Spanish translation of kolle

Translation of the word kolle from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kolle in Spanish

kolle
geologinoun montículo [m], altura [f], elevación [f], colina [f], eminencia [f], loma [f]
Synonyms for kolle
Derived terms of kolle
Wiki
Kolle har flere betydninger: - Kolle (natur), en skogkledt mindre fjelltopp - Kolle (dyr), ei kvige eller ku som mangler horn - Kolle (etternavn), et etternavn.

More examples
1.Arbeiderpartiets hovedtaler i formiddagens debatt, Kirsti Kolle Grøndahl, rettet hard kritikk mot Regjeringens grunnskolemelding.
2.De fire vognene la seg pent inn mot en kolle ved Roppemoen litt vest for Gulsvik stasjon ved Krøderen.
3.De kuperte omgivelsene domineres av en kolle som skråner nedover mot den ene siden i langsomme byks lik ringer i vannet.
4.De omkring 300 trærne er samlet på en liten kolle som ligger i et lite dalsøkk med snekledde topper omkring.
5.Fire vogner - tre personvogner og en spisevogn veltet inn mot en kolle.
6.Fra Eugeniesgt. 4 A / S til TorEven Kolle, Eugeniesgt. 4 seksjon 33 for 170 000 kroner.
7.Han besvarte et spørsmål fra Kirsti Kolle Grøndahl (a) som efterlyste økede statstilskudd til etablering av 10.klasser.
8.I et innlegg i Aftenposten 23 / 5 84 nevnte jeg Kirsti Kolle Grøndahls uttalelse i Stortinget om Høyre og Auschwitz som et eksempel på usaklig debattform.
9.I vest var sjøen skiftet ut med en lav kolle som steg mot himmelen i tredve graders vinkel Lavlandets osp og or gikk over i småvokst furu.
10.Jeg har ikke tillagt Kirsti Kolle Grøndahl meninger.
11.Kirsti Kolle Grøndahl (a) spør kirke og undervisningsminister Kjell Magne Bondevik om statstilskuddene til de kommuner som tilbyr et 10. skoleår kan økes.
12.Kirsti Kolle Grøndahl (a) spør kulturminister Lars Roar Langslet om han har benyttet seg av saklig argumentasjon når han i et intervju med Morgenbladet hevder at det bare er venstreorienterte lærere som har gått imot innføring av kjernestoff i lærerutdannelsen.
13.Kirsti Kolle Grøndahl skriver om det" Etterskuddsvis aksepterende".
14.Mangfoldige hundre år gamle stedsnavn finner vi nærmest bak hver kolle i Søndre Aker.
15.Men vi må få tid til å arbeide grundigere med hva forsøksarbeidet skal inneholde og hvordan det skal settes ut i livet, sier stortingsrepresentant Kirsti Kolle Grøndahl (a) til Aftenposten.
16.Og så dukker Norsk Luftambulanses røde helikopter opp og landet i en sky av sne på en liten kolle rett over den farlige svingen.
17.Om karakterer i skolen sa Kirsti Kolle Grøndahl at man prøver å tillegge disse mange gode egenskaper, men dersom man" skreller av" alle de vakre ord så er det bare et område der karakterene er bedre egnet enn andre vurderingsformer, nemlig når det gjelder utvelgelse og sortering av elever.
18.Prekestolen, en tettvokst kolle på vei mellom Finnvatn og Spålselva.
19.Stien går sydover, man har en bratt oppstigning til Høgbrennåsen med fin utsikt mot Holsfjorden, Sylling og Hørt kolle.
20.Klinikk 8" kaller lege Knut Kolle det private sykehus han håper å få åpnet 3. september på Økern i Oslo.
21.Det er fortsatt skjær i sjøen, men forutsatt at United taper semifinalen, tror jeg dette skal ordne seg, sier Lyns fotballformann Knut Kolle til Aftenposten.
22.Er denne lovparagrafen et gullkantet papir for dere som driver private helseklinikker, administrasjonslege Kolle ?
23.Faktisk har vi ham mistenkt for å ha håpet på at Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet skulle finne hverandre i denne saken, sa Kolle Grøndahl, som ikke ville kalle avstemningsresultatet for et nederlag for statsråd Bondevik.
24.Vi skal ikke ta skyhøye honnorarer, slik man gjør i USA, forsikrer Knut Kolle.
25.61årige Sverre Skramrud, t.v., og 50årige Lars Kolle, og begge lover de å komme igjen til neste år, kanskje enda smalere !
26.Arnljot Norwich (h) og Kirsti Kolle Grøndahl (a) ble enstemmig valgt til henholdsvis første og annen varapresident i Stortinget.
27.Blant de andre aksjonærene er dr. Knut Kolle.
28.Både leder for" Klinikk 8", Knut Kolle, og direktør Terje Farnes i Ring Medisinske Senter, opplyser til Aftenposten at de har kapasitet til å inngå et samarbeide med Oslo kommune for avvikling av helsekøer.
29.Da han ikke ville at familien skulle vite at han hadde unndratt seg soningen, slo han seg til på en liten kolle like ved hjemmet, og bare 100 meter fra huset hvor kvinnen ble drept.
30.Det er Arbeiderpartiets Kirsti Kolle Grøndahl som i et spørretimespørsmål til kirke og undervisningsminister Kjell Magne Bondevik onsdag minner om at striden på skolen går ut over elevene.
Similar words

 
 

kolle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kollekollendekollet
Indikative
1. Present
jegkoller
dukoller
hankoller
vikoller
derekoller
dekoller
8. Perfect
jeghar kollet
duhar kollet
hanhar kollet
vihar kollet
derehar kollet
dehar kollet
2. Imperfect
jegkollet
dukollet
hankollet
vikollet
derekollet
dekollet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kollet
duhadde kollet
hanhadde kollet
vihadde kollet
derehadde kollet
dehadde kollet
4a. Future
jegvil/skal kolle
duvil/skal kolle
hanvil/skal kolle
vivil/skal kolle
derevil/skal kolle
devil/skal kolle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kollet
duvil/skal ha kollet
hanvil/skal ha kollet
vivil/skal ha kollet
derevil/skal ha kollet
devil/skal ha kollet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kolle
duville/skulle kolle
hanville/skulle kolle
viville/skulle kolle
dereville/skulle kolle
deville/skulle kolle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kollet
duville/skulle ha kollet
hanville/skulle ha kollet
viville/skulle ha kollet
dereville/skulle ha kollet
deville/skulle ha kollet
Imperative
Affirmative
dukoll
viLa oss kolle
derekoll
Negative
duikke koll! (koll ikke)
dereikke koll! (koll ikke)
Your last searches