Norwegian-Spanish translation of komma

Translation of the word komma from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

komma in Spanish

komma
skilletegnnoun coma [f]
  allmennverb venir
  destinasjonverb llegar
  personverb aparecer, llegar
Synonyms for komma
Derived terms of komma
Similar words

 
 

Wiki
Komma (,) er et skriftstegn som brukes inni setninger. Det brukes normalt der hvor det er pauser i talespråket. Kommaets jobb er å gjøre en teksts sammenheng klarere og mer lettforståelig.

More examples
1.Jeg skjønner ikke hvordan jeg kan ha satt komma der.
2.Jo, kanskje, men hun har plassert et komma feil også.
3.Komma, så reiser vi etter bøtesaker.
4.Den expanderade industrin och den allt starkare arbetarrörelsen ledde till at Tammerfors befolkning växte ; vid sidan av arbetare kom också tidningsmän till staden, och den skönlitteratur som publicerades då - dikter, skådespel, pamfletter, romaner - införde en ny synvinkel i den finska samhällsskildringen, arbetarklassens egen synvinkel - låt vara att det bland de dåtida Tammerforsförfattarna fanns bara få namn som skulle komma at lysa i litteraturhistorien.
5.Det dreier seg totalt om ca. 200 mil, og enhver vil derfor innse at slike strekninger ikke kan gjøres gangbare på" null komma null" når isen og hålken er et faktum.
6.Det handlar slutligen om att nu komma till skott i den nordiska satellitfrågan med de förutsättningar som trots allt är givna.
7.Er det nå virkelig slik at elevene stadig blir dårligere til å skjelne mellom og / å, til å sette komma på rett plass og til å uttrykke seg på godt og riktig norsk ?
8.Jeg veit neigguikke åssen dem skal komma seg ut av den knipa der, sukker Pappiret.
9.Kirsten Thorup skaffar seg dermed den suverene forteljarfordel at ho kan komma fullstendig bakpå lesaren, ved brått å snu eit tilsynelatande fastlagt hendingsmønster opp ned.
10.Men akk, det viste seg å være null komma null, akkurat såvidt balanse.
11.Om vi tek opp fullt lån, risikerer vi å komma skeivt ut av det, slik som dei 20 000 nyutdanna i 1983 som ikkje makta betale tilbake studielånet på toppen av boliglån og andre utgifter.
12.Fo"r min känsla kan det ur detta inte komma något annat än antingen djupaste cynism eller också en värdenas renessans, kanske rentav en religionens renessans.
13.At Fremskrittspartiet har lagt seg på Husmorforbundets familiepolitikk til siste komma, skal jeg ikke dra i tvil.
14.Den veier 12 kg, består av 5 deler, monteres i løpet av null komma null og tar liten plass f.eks. på biltaket.
15.Det faktum at den nåværende forelingen er målt ikke bare i hele prosenter, men med flere desimaler efter komma, illustrerer at store pengebeløp er involvert.
16.Det var jo akkurat denna possisjon han ville komma i, jo.
17.Folk aner knapt hva et komma er, og langt midre hvor de skal plassere det.
18.Ingen kan klare en slik omstilling på null komma null.
19.Kan itte regne med å komma åt VM mer.
20.Lar oss ensomme og ubetydelige tilbake, vi blir på nytt et komma i solsystemets evigvarende, aldri avsluttende romansyklus.
21.Men statsminister Poul Schlüter uttaler at ikke et komma vil bli endret i den lov som er vedtatt.
22.Men tar vi ikke mye feil, betyr boken bare et komma i arbeidsnarkomanen Kolstads videre karriere.
23.Setningen avsluttes heller ikke med et punktum, men et komma, hvorefter følger :" men palestinere som Aftenposten har vært i kontakt med hevder at det hovedsakelig fantes bare håndvåpen inne i leirene og ihvertfall ikke noe tyngre skyts".
Your last searches