Norwegian-Spanish translation of kommando

Translation of the word kommando from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kommando in Spanish

kommando
databehandlingnoun mando [m], directiva [f]
  millitærisknoun comando [m]
Synonyms for kommando
Similar words

 
 

Wiki
Kommando har flere betydninger: - En befaling, ordre, påbud («å gjøre noe på kommando», «å lystre kommando») - se ordre. - Lederskap eller makt til å gi ordre («nestkommanderende overtok kommandoen», «lensmannen hadde kommandoen over letemannskapene») - se kommando og kontroll. - Et høyere hovedkvarter (distriktskommando, overkommando eller lignende).

More examples
1.Kommando", som de het.
2.Den norske regjering legger stor vekt på at styrker som opererer på norsk grunn er under norsk kommando, sa Ulf Berg på en pressekonferanse efter seremonien ombord på det amerikanske kommandofartøyet USS" Mount Whitney".
3.Denne seremonien symboliserer hvordan NATOstyrker vil bli overført til de enkelte medlemslands nasjonale kommando samtidig som den delen av øvelsen som går ut på overføring av forsterkninger til NordNorge, demonstrerer NATOs evne til avskrekking med konvensjonelle midler, sa Metcalf.
4.Enten engasjerte USAs militære kommando i Vietnam seg i en bevisst villedningskampanje for å begrunne sine optimistiske rapporter, eller så har en av nasjonens viktigste nyhetsformidlere kastet seg inn i en bevisst, hensynsløs bakvaskelseskampanje.
5.Jeg er vel en av de få norske offiserer som har vært under russisk kommando i og med at sjefen i Kirkenes var russer.
6.Kommando over værgudene.
7.Så vidt jeg vet er rekorden blant mine menn 15 øvelser i Norge, sier Garrod, som leder denne nokså unike styrken hvor marinestyrker fra to land opererer under samme kommando også i fredstid.
8.Vi som mikser blir" Storebror" som manipulerer Christoph, som må sprelle under vår kommando, sier Chris Erichsen.
9.250 ansatte og et utall biler står under hans kommando.
10.Abu Saleh sa imidlertid at palestinerne står under drusisk kommando og at de ikke har til hensikt å forsøke å gjenopprette situasjonen fra før den israelske invasjonen sommeren 1982.
11.Admiral Metcalf vil ikke følge sine soldater under øvelsesperioden med norsk kommando.
12.Amfibiegruppe II, en amerikansk flåteavdeling på 15 skip under kommando av kontreadmiral R. Rogers, er nå underveis i Atlanterhavet med den 4. amerikanske marineinfanteribrigade for å øve forsterkningsplanene for Norge.
13.Atmosfæren er streng, og Rogers regjerer sin kommando som en visekonge.
14.Av de norske forsvarsprosjekter som grekerne har vist interesse for nevner Hauge Penguinrakettene og det automatiserte kommando og kontrollsystem som utvikles i et samarbeide mellom Norsk Data og det amerikanske elektroniske firma Hughes Aircraft Co.
15.Begrepet" båtdemokrati" betyr ikke at enhver kommando fra skipperen skal opp til diskusjon blant mannskapet som så avgjør ved håndsopprekkelse om de vil gjøre det eller ikke.
16.De 13 mann han har under kommando utfører ordrene uten opphold.
17.De britiske elitesoldatene står under kommando av sersjant Peter Browning.
18.De britiske militæreksperter foreslår derfor at teknologien må brukes til forbedringer av konvensjonelle våpen og overvåkningssystemer til å styrke kommando og kontrollsystemene.
19.Den er ikke noen slags" første linje" ute i terrenget, men en kommando og organisasjonsstruktur som kan koordinere og kraftsamle meget store og mobile styrker.
20.Den militære kontrollen er sterkt utbygget, spesielt gjennom de" sivile patruljene", som setter store deler av sivilbefolkningen under direkte militær kommando.
21.Den vestlige del hører inn under den østatlantiske kommando, mens den østlige del, de havområder som grenser opp til Norge, faller inn under Nordkommandoen.
22.Denne innsats vil naturligvis bli koordinert med ledelsen i den østatlantiske kommando, sier admiral KlausJürgen Thäter og understreker at det ikke er øremerket NATOstyrker for disse oppgaver.
23.Denne kommando vil gis sannsynligvis ved nitiden torsdag.
24.Denne strekningen var tidligere blitt patruljert både av de norske styrkene og av den israelske hær som imidlertid hadde overlatt patruljevirksomheten til soldater fra Lahads milits, men under israelsk kommando.
25.Det var mer en kommando enn en henstilling.
26.Efter krigen gjorde Thäter tjeneste på minesveiper under britisk kommando, ett år utenfor Kristiansand, senere i tyske farvann.
27.En modul omgjør signalet til en kommando til ringefunksjonen, heter det om noen av de tekniske data.
28.En spesiell kommando som kalles" Central Command", er etablert for å ta seg av mulige katastrofer.
29.En talsmann for NATOs østatlantiske kommando i London ville ikke kommentere meldingen.
30.Et nytt kommando og kontrollsystem er på trappene.
Your last searches