Norwegian-Spanish translation of konverter

Translation of the word konverter from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konverter in Spanish

konverter
teknisknoun convertidor [m]
Derived terms of konverter
Similar words

 
 

More examples
1.Pålydende nedskrives fra 20 til 2 kroner, og Kreditkassen konverter gjeld slik at det blir sittende med opp i mot 80 prosent av aksjene ved full konvertering.
Your last searches