Norwegian-Spanish translation of korrelasjon

Translation of the word korrelasjon from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

korrelasjon in Spanish

korrelasjon
bytteforholdnoun correlación [f], relación [f], afinidad [f]
Synonyms for korrelasjon
Similar words

 
 

Wiki
Korrelasjon, eller samvariasjon, er i statistikk og sannsynlighetsregning et mål på styrken og retningen på den lineære avhengigheten mellom to variabler. Empirisk observert samvariasjon en nødvendig men ikke tilstrekkelig forutsetning for å avdekke om det er kausalitet (dvs. at en variabel forårsaker en annen).

More examples
1.En korrelasjonsanalyse for alle stortingsvalg fra og med 1949 til og med 1977 viser en negativ korrelasjon (0,702) mellom Venstres velgeroppslutning og avstanden mellom Venstre og Høyre.
Your last searches