Norwegian-Spanish translation of kriterium

Translation of the word kriterium from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kriterium in Spanish

kriterium
jamførelsenoun norma [f], criterio [m], estándar [m]
Synonyms for kriterium
Similar words

 
 

More examples
1.Antall uketimer er ikke alene et kriterium for god eller dårlig skole, sier Bondevik.
2.Det eneste kriterium for registrering er at hvalpens foreldre er registrert hos oss, sier Larsen.
3.Kjønn er det grunnleggende sosiale kriterium i undersøkelsene.
4.Og med hvilken rett kan lyttertall være eneste kriterium på kulturell betydning ?
5.Alle kolonnene skulle, hvis de fulgte det matematiske kriterium, ha vært like høye (900).
6.Antall personer i en kommune er et viktig kriterium, men dette må i sterkere grad også kombineres med dokumentert behov.
7.At efterforskningen ledes av en statsadvokat - og ikke av politiet selv - har også vært fremhevet som et kriterium for skjerpet objektivitet.
8.Blir 10kamptabellen konstruert med dette som kriterium, at resultater som er 5 pst., 10 pst...
9.Både som 2 og 2åring mente vi - og mener fremdeles - at han var forfulgt delvis av uhell, delvis av mindre heldig ridning, og av den grunn gikk glipp av seire han kanskje hadde fortjent, som i Norsk Kriterium, Norsk 2000 Guineas og Derby og i SAS Open på Täby.
10.Dalby Mustang, som vant Norsk Kriterium i 1980.
11.Danske og svenske eiere har jo vært tilbakeholdende når det gjelder f.eks. det norske Derby eller Kriterium.
12.Denne innsatsen er også brukt som kriterium i tidligere konsesjonsrunder.
13.Dersom våpens rekkevidde skulle være kriterium for en allianses defensive eller offensive karakter, ville enhver defensiv allianse komme til kort.
14.Det betyr at det nye, utkastet mot fremtiden, har mistet sin kraft som kriterium for kunstens autentisitet.
15.Det er nettopp på dette punkt at argumentasjonen ut fra religionsog trossamfunnsfriheten må stille opp det motsatte kriterium, at det er trossamfunnets rett til å styre undervisningen som er et nødvendig vern om den integritet som institusjonen eller kirkesamfunnet må ha for sitt arbeid.
16.Det er også blitt utviklet beslutningskriterier for sikkerhet, og - fortsatt ifølge Valeur - er Oljedirektoratets" 10 P14 kriterium" det mest kjente.
17.Det er riktignok positivt at prismyndighetene i sine retningslinjer for prispolitikken for inneværende år vil arbeide for en konkurransepolitikk som gir øket pris og kostnadsbevissthet, men dette er mindre positivt når omtrent eneste kriterium her er lavest mulig pris.
18.Det synes imidlertid klart at den politiske balansen innenfor rådene har vært et aktuelt kriterium for trepartiregjeringen og at regjeringspartiene skulle være bredt representert.
19.Det viktigste vil imidlertid være understrekningen av det politiske argument som Sovjet hele tiden har benyttet i den europeiske rakettdebatten : nemlig at spørsmålet om rakettenes rekkevidde ikke er det viktigste kriterium for om de skal regnes som strategiske våpen eller som regionale mellomdistansevåpen.
20.Dette er efter min oppfatning det minst profesjonelle kriterium for valg av styremedlemmer når man samtidig forlanger at elverket skal oppføre seg som en økonomisk virksomhet, sier den nye administrerende direktør i Norske Elektrisitetsverkers Forening, Robert Heiberg Kahrs, i et intervju i" Elverksjefen".
21.Dette kriterium stammer fra den første gjenreisningstiden efter krigen, da det gjaldt å komme på fote igjen teknologisk og med tanke på utviklingen overhodet.
22.Dette kriterium tilfredsstilte igår kveld den brasilianske fjernsynsversjonen av Shakespeares" Romeo og Julie".
23.En god saus laget med vanlige smør og melmengder er det ikke så mange kilokalorier i, og når det gjelder potetene, så er det for meg et kriterium på en bra restaurant at de kan servere gode kokte poteter.
24.Ett kriterium er at treneren er udugelig som fagmann.
25.Forbundet mener at det er et for vagt og uklart kriterium når utvalget er kommet frem til at myndighetene kan nekte konsesjon dersom etableringen" ikke ansees stemmende med almene interesser".
26.Funksjonsdyktigheten må ikke bli det viktigste kriterium på hvor vellykket vårt arbeide er.
27.Gode internasjonale kontakter har også vært et kriterium, sier Høibakk.
28.Her vil det være et klart og greit kriterium å gå efter, mener Forsbak.
29.Hun gikk uplassert her i Norsk Kriterium ifjor, der hun startet som 3.favoritt, men der var jo Missy Baldski helt utilnærmelig.
30.I går vant hun iallfall Norsk Kriterium, hun også.
Your last searches