Norwegian-Spanish translation of kulminasjon

Translation of the word kulminasjon from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kulminasjon in Spanish

kulminasjon
allmenn? culminación
Synonyms for kulminasjon
Similar words

 
 

Wiki
Kulminasjon (lat. culmen, «høydepunkt») betyr passering av høydepunkt og er et astronomisk begrep. Innen astronomien er det et himmellegemes høyeste (øvre kulminasjon) og laveste (nedre kulminasjon) stilling på himmelen i løpet av et døgn.

More examples
1.Mordet på" Makrellen"i mai er en kulminasjon på voldsmiljøet foreløbig, men Bullshit har svoret hevn over sin døde leder.
2.Det tragiske som da skjedde, oppsto som en kulminasjon av det bakenforliggende, og med et sterkt misbruk av alkohol som bakgrunn.
3.Kulminasjon er når solen står høyest på himmelen i syd.
4.På bakgrunn av at beslutningen er en kulminasjon på en flere måneder lang propagandakampanje er det bemerkelsesverdig at nyheten får en så lite fremtredende plassering.
5.Bernadette Greevy sang verdig og samtidig inderlig i pakt med stoffet og med en uttrykksmessig kulminasjon i den dystre" Um Mitternacht" og den gripende resignerte" Ich bin der Welt ab Handen gekommen".
6.På Nordkapp derimot har Solen nedre (nordlige) kulminasjon i 5 graders høyde, dvs. den befinner seg 10 soldiametre over horisonten på det laveste.
Your last searches