Norwegian-Spanish translation of kyndig

Translation of the word kyndig from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kyndig in Spanish

kyndig
ytrendeadjective astuta, de entendimiento
  blikkadjective perspicaz, sagaz, astuto
  industriadjective cualificado, especializado
  personadjective entendido, informado
Synonyms for kyndig
Derived terms of kyndig
Similar words

 
 

More examples
1.Norsk lærerhøgskolelag er en meget kyndig organisasjon, og den regelmessige kontakten vi i Kulturdepartementet har med lærerhøyskolelaget, er alltid nyttig og givende.
2.Yoga under kyndig veiledning virker styrkende, stabiliserende og samlende", sier fysioterapeut Anne FriisBaastad.
3.Da kunne vi få en mye større del av landets 50 00060 000 mentalt retarderte under kyndig observasjon.
4.Det er tankevekkende hvor vanskelig det var å få fatt i kyndig hjelp, sier miljøvernsjef Jostein Fosvold, Borregaard Fabrikker, til Aftenposten.
5.Heldigvis var det kyndig hjelp ombord, sier styrmannen som var tilstede under hele fødselen.
6.Her er det ikke snakk om studiosamlebånd, forsikrer Goldschmidt, mildt rødmusset av kulden i Oslo og egentlig sveitser, en snill og kyndig bokholder å se til.
7.Men denne er god, sier soppkontrolløren, og deler med kyndig hånd noe som ligner en fluesopp.
8.10 deltagere gjorde de første forsøk på å mestre seilbrettet under kyndig veiledning av autorisert instruktør.
9.Afghanistankomiteen kan saktens klandres for at det har vært rot i regnskapene samt amatørmessig og feilaktig forretningsførsel, slik det ofte blir i ideelle foreninger uten kyndig økonomistyring.
10.Alle kan få hjelp til å holde kvisene i sjakk hvis de bare kommer til kyndig lege, skriver Foreldre og Barn.
11.At rekrutteringen er god i Vidar fikk vi bekreftet da i alt 30 småjenter under 10 år var i aksjon på den første klubbtreningen på Manglerudbanen tirsdag, ved kyndig ledelse av trener Bjørg Bergenhaug.
12.Blodomløpet i benet har tettet seg, og da Tony kom til kyndig behandling, var den ene leggen 1011 cm tykkere enn den andre.
13.De aller ivrigste besøker" Datahuset" på fritiden, hvor de under kyndig veiledning" knotter" seg frem til nye ferdigheter.
14.De arbeider altså for radikal menneskelig fornyelse, på basis av et spiritualistisk livssyn, og ser seg selv som et ledd i den" New Age Movement" som Marilyn Ferguson gir en så kyndig, inspirert og veldokumentert redegjørelse for i sin epokegjørende bok The Aquarian Conspiracy (omtalt i AMagasinet nr. 29 / 83).
15.De vidner om kyndig stell.
16.Den blir klemt på, og maveinnholdet eller aller helst mangel på innhold blir studert med kyndig blikk.
17.Den britiske historiker Basil Davidson viste seg som en kyndig og kultivert cicerone - særlig interessant var presentasjonen av Nubias kultur.
18.Der fortalte pensjonert biskop Dagfinn Hauge om byens gamle kirke, og oberstløytnant Even Johan Hoelsæther var kyndig omviser i Minnehallen over sjømenn som mistet livet under første og andre verdenskrig, og på Frederiksvern.
19.Derimot har jeg en viss tro på terapi under kyndig psykiatrisk veiledning, også tvungen terapi.
20.Det er en sober og overbevisende kyndig illustrasjonskunst.
21.Det kan være farlig å eksperimentere med meditasjon på egen hånd uten kyndig veiledning.
22.Det ville tvert imot øke sikkerheten om hoppingen ble" legalisert" av forbundet, slik at sprangene skjedde under kyndig kontroll og efter skikkelig informasjon.
23.Efterhvert skal det bygges foredlingsanlegg på land, slik at man får anledning til å tilberede fisken skikkelig med kyndig hjelp.
24.Elevene har lært seg å håndtere både traktor og motorsag under kyndig veiledning.
25.En meget kyndig og påpasselig overdommer hadde man i den internasjonalt anerkjente sjakkorganisator Arnold J. Eikrem, som sammen med Ole Chr. Moen, Tom J. Johanssen, Kaj S. Eikrem og en rekke medhjelpere gjennomførte den store elleve dager lange festivalen på en utmerket måte.
26.En sommerstengt post på Ullevål sykehus er tatt i bruk, og to puljer med 27 gamle får et opphold på fire uker hver under kyndig stell og pass.
27.En tilstrekkelig aktiv og kyndig og myndig sprogkonsulent ville i samarbeide med NRKansatte hatt en enestående chanse til å fremme godt, korrekte og nyansert norsk sprog - uansett målføre.
28.Et incestforhold varer ofte over flere år, og kan være svært vanskelig å reparere, selv med kyndig hjelp fra psykologer.
29.Familie og venner kan gjøre adskillig overfor dette, ved forståelse og omsorg, og i neste omgang å bidra til kyndig behandling.
30.Forøvrig henvises til katalogen, hvor Sigurd Willoch, som man kunne vente, har skrevet en kyndig og innsiktsfull introduksjon.
Your last searches