Norwegian-Spanish translation of løsøre

Translation of the word løsøre from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

løsøre in Spanish

løsøre
rettsvitenskapnoun bien mueble [m], bienes muebles [mp]
Synonyms for løsøre
Similar words

 
 

Wiki
Løsøre er en betegnelse for alle gjenstander som ikke er fast eiendom. Løsøre kan derfor eksempelvis være ting som hører hjemmet til; som sykler, treningsutstyr eller verktøy. Sikring av rettigheter i løsøre kan skje ved at disse registreres (tinglyses) i Løsøreregisteret.

More examples
1.Advokat Hasfjord opplyste at man under rettsmøtet hadde diskutert endel om fordeling av løsøre og familiens personbil og var akkurat kommet til eneboligen tiltalte hadde bygget i Rælingen.
2.Båter som har en antatt salgsverdi på kr. 30 000 eller mer regnes som lystfartøyer og skal derfor føres opp under denne post, mens farkoster med en lavere salgsverdi enn kr. 30 000 regnes som innbo og løsøre som føres under post 57.
3.Der kun et hattemerke i en monter er tilbake av hans løsøre.
4.Det er kanskje løsøre som skal omsettes, hus med gjeld osv, og det gir først innkomst senere.
5.Det er særlig løsøre som har vært underforsikret, får Nationen opplyst i forsikringsselskapet Gjensidige på Ringsaker.
6.Det gis ingen pantobligasjon ved kjøp av kolonihytte, eiendommen blir faktisk betraktet som løsøre !
7.Det hotellbestyreren ville ha erstatning for, var innbo og løsøre.
8.Efterforskningen viste at eieren dagen før brannen hadde tømt huset for innbo og løsøre.
9.En kolonihytte blir sett på som løsøre i bankverdenen, og slike lån kommer i klassen luksusvarer.
10.En lokal skrap / antikvitetshandlerske ble budsendt og plukket ut diverse møbler, bilder og annet løsøre, som tilsammen ble betalt med 6 300 francs.
11.En stor samling av møbler og malerier, gobeliner og tepper, sølv og porselen skal selges på en herregårdsauksjon i Norfolk i mai. Styreformannen for bryggeriselskapet Guinness, Lord Iveagh, skal kvitte seg med alt innbo og løsøre i herregården Elveden Hall.
12.Forsikringsselskapet hadde utbetalt pantegjelden på 160 000 kroner, pluss 40 000 for løsøre og 30 000 for å få ruinene revet.
13.Han for i sjøstøvlene og la i vei med å fortøye løsøre og skalke lukene brønnlokket - låvedøren, ifjor hadde rokket tatt sagkrakken og mast den tll pulver mot fjøsmuren.
14.Her står om en familie som kom hjem fra ferie og fant hele huset tømt for innbo og løsøre.
15.Hikstende barnegråt, sinte kommandorop, rå lattersalver og knasingen av løsøre som ble forvandlet til pinneved..
16.Hvem har vel ikke opplevd å lete høyt og lavt i sitt hjem på forgjeves jakt efter en gryte eller et strykejern - eller annet uunnværlig løsøre - som er sporløst forsvunnet på uforklarlig vis ?
17.I forbindelse med ransakelsen av siktedes bolig ble det funnet cirka 3000 kassetter, flere stereoanlegg, noen få mobiltelefoner og annet løsøre som finnes i biler.
18.Indeksjusteringen av summene for innbo og løsøre gjelder forsikringstagere som har avtale om det, og det er de fleste, melder Opplysningskontoret for forsikring.
19.Indeksøkningen for innbo og løsøre er åtte prosent.
20.Innbo og løsøre som er forsikret for kr. 625 000 tilsvarer altså en salgsverdi på kr. 100 000, og skal derfor ikke regnes som formue.
21.Mesteparten av utstyret stammer fra Vinmonopolets egne produksjonsanlegg og lagre, endel materiale har man imidlertid fått som gaver, blant annet inneholder samlingen en velbrukt vinpresse fra Spania samt restaurert innbo og løsøre fra det nedlagte samlagsutsalget i Holmestrand, inventar med stor antikvarisk verdi fra omkring århundreskiftet, som vil bli gjenreist med hyller, reoler og det hele.
22.Museskader på innbo og løsøre er heller ikke dekket av forsikringen.
23.Nødvendig pakking av løsøre kom på 3000 kroner, assuranse 2880 - tilsammen 14 880 kroner.
24.Privatpersoner og museer i Bergen har lånt ut klær, lekesaker og annet løsøre som har tilhørt barn gjennom tidene - helt fra middelalderen til idag.
25.Selskapet påstår at paret har opptrådt svikaktig ved at de har oppgitt mer løsøre enn det som virkelig gikk tapt i brannen.
26.Siden den aktuelle lovbestemmelse i Lov om handelsnæring bare gjelder løsøre, kan huskjøpere fortsatt trekke fra rentene, også når selgeren har skaffet tilveie lånet, får Aftenposten opplyst.
27.Skadene på bygning, innbo og løsøre beløp seg til 550 000 kroner.
28.Sølv og løsøre i kirken var forsikret for 80 000 kroner, heter det i Tønsbergs Blad.
29.Ukjente har brutt seg inn i alle bilene og stjålet løsøre.
30.Utrolig nok blir en kolonihytte med parsell sett på som løsøre i dagens finansverden.
Your last searches