Norwegian-Spanish translation of lakei

Translation of the word lakei from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lakei in Spanish

lakei
allmennnoun lacayo [m]
  yrkenoun lacayo [m]
  oppførsel - mannnoun lacayo [m (informal)], pelotillero [m (informal)]
Synonyms for lakei
Similar words

 
 

Wiki
Lakei har to betydninger: - Livrékledd tjener f.eks. hos fyrste, konge eller annen høytstående person. Typiske krav (i Norge) kan være: fagbrev som kokk eller servitør med erfaring fra hotell- og restaurantbransjen.

More examples
1.Baronens lille pudderfølge markerte sine saker uten merkbare feiltrinn, med Erik Lakei i kjapt skiftende roller, vitalt spilt av Per Frisch - en skuespiller i vekst.
2.Dette fikk AnneLise Bakken til å gi uttrykk for forundring over at nettopp Senterpartiets formann fant det" formålstjenlig å opptre som lakei for amerikanske tjenestemenn".
3.Dette står i liten kontrast til betegnelsen som cementstøvets fyrste, privatkapitalismens best betalte lakei, industriens wonderboy, bulldozer i blådress m.v.
4.Efter alt å dømme fant kong Hussein ut at belastningen ved å bli betraktet som USAs lakei i området var en stor pris å betale for å få våpenhandelen igjennom.
5.Johan J. Jakobsen repliserte at han ville ta sterk avstand fra at Stålsetts engasjement i denne sak skulle kunne tolkes som at han opptrådte som" lakei for amerikanske tjenestemenn".
6.Men det var som lakei en dansk oppsetning av skuespillet fra 1963, med vår egen Claes Gill som en krass og nesten dyrisk Jeppe.
7.Nille spilles av Kirsten Hofseth, Johannes Joner er Baronen og Per Frisch er Erik Lakei.
8.SVformannen Theo Koritzinsky tok i sin tale i Kristiansand og Farsund for seg utenriksminister Stray, som han karakteriserte som" den lydigste lakei" blant NATOs utenriksministre.
9.Det er mange år nå siden Hardacre knekket hans mot og gjorde ham til sin lakei.
Your last searches