Norwegian-Spanish translation of landgang

Translation of the word landgang from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

landgang in Spanish

landgang
nautisknoun plancha [f], pasarela [f]
Derived terms of landgang
Similar words

 
 

More examples
1.Theta Theta", av Kristian Ottosen, og" Landgang ved midnatt", av Arnfinn Haga.
2.USA og SovjetUnionen gjennomførte landgang i Normandie 6. juni 1944 først da man innså at SovjetUnionen alene ville beseire HitlerTyskland.
3.14 dager senere oppdaget Adminiralitetet nærværet av et tysk spionskip, som hadde gjennomført utstrakte observasjoner i norsk territorialfarvann, men kom ikke frem til hva som synes å ville være en klar slutning av dette, fordi ingen fra Admiralitetets efterretningsgruppe" dissenterte fra Mr. Churchills overbevisning om at en landgang i Skandinavia var over Tysklands evne".
4.De alliertes landsetting imponerte, også de nederlandske kommandosoldaters landgang (bildet).
5.Den har gjort landgang i Malangen i løpet av natten.
6.Der trodde vi f. eks. at det store felttog - eller rettere den enorme serie felttog - som begynte i disse dager for 40 år siden med den allierte landgang i Normandie, var grundig beskrevet.
7.Det gjorde vi ikke, men fant likevel en landgang, og ble dagens helt.
8.Efter besøket i Leningrad gjør han landgang i Helsinki og opplever byens monumentale arkitektur.
9.Et av dem handlet forøvrig om Napoleons landgang i England, den dikteriske frihet ga meg anledning til å gi stykket en ubetinget happy end for Napoleons vedkommende.
10.Før det hadde Sigurd Jorsalfar seilt Spania rundt på veien til Jerusalem, landgang hadde mange prøvd.
11.Hun var pinlig klar over at hun var alene i et hus minst en kilometer fra folk, og at de usynlige gjestene som nå hadde gjort landgang på hennes øy, kunne være innbruddstyver og i verste fall mordere.
12.I de dramatiske augustdager 1944, efter den allierte landgang først i Normandie og så i SydFrankrike, var det en mer og mer utålmodig og opphisset Hitler som snerret ut dette spørsmålet på sine daglige stabsmøter i Rastenburg i ØstPreussen.
13.I januar ble det hevdet at nærværet av tre divisjoner var for å beskytte seg mot eventuelle britiske fremstøt eller truselen om et russisk angrep, eller endog for å hindre en eventuell landgang på Island.
14.Informasjonssekretær Wessberg ved den svenske forsvarsstab stiller seg imidlertid skeptisk til bokens bruk av uttrykket" landgang".
15.MAB som har gjort landgang i Malangen og etablert seg i solide brohoder.
16.Noen la merke til at Nordflåten inkluderte amfibieskip og bemerket at tidligere hadde de sovjetiske styrker øvet forflytning av amfibiestyrker for invasjonsoperasjoner fra Østersjøen til kyststrøkene nær norskegrensen i SørVaranger, eller fra Kola med landgang i Polen.
17.Når møtet nå kommer i stand, regnes det som et slags dementi av ryktene om at Kohl forsøkte å bli invitert til minnehøytidelighetene i Normandie i sommer, på 40årsdagen for den allierte landgang i 1944.
18.Og ifjor fikk vi" Landgang ved midnatt" som fortalte hvordan et lite norsk bygdesamfunn kom direkte opp i krigen.
19.Under Europaoppholdet skal Reagan også delta i markeringen av 40årsminnet for den allierte landgang i Normandie.
20.Under forrige ukes 40årsjubileum for den allierte landgang i SydFrankrike - vel to måneder efter invasjonen i Normandie - benyttet da også Fabius anledningen til å minne befolkningen om hvor viktig det er å stå sammen i vanskelige tider.
21.Vi ville ikke kalle det for en landgang, som er et uttrykk som anvendes i krig, sier Wessberg.
22.Å gi klarsignal til å gå inn i en dyp norsk fjord for å gjennomføre en landgang der kan i tillegg fortone seg ekstra problematisk.
23.Øvelsen innledes idag med minelegging i fjorder, men først natten til den 16. braker det løs med stor landgang.
24.Men også vi har måttet kjempe for den, understreket Kongen, som så på 40årsfeiringen av den allierte landgang i Normandie som en av årets minnerike begivenheter.
25.Alliert landgang i Italia.
26.Alliert landgang i NordAfrika.
27.Den 14. april, vel to døgn efter landsettingen, ble general Pellengahr innkalt til en meget opphisset general von Falkenhorst, øverstkommanderende for felttoget i Norge, og fikk beskjed om å gå mot Trondheim omgående. von Falkenhorst fryktet engelsk landgang.
28.Derfor ser jeg på 40årsfeiringen av den allierte landgang i Normandie som en av årets minnerike begivenheter, og jeg satte stor pris på å kunne foreta avdukingen av minnesmerket over den norske krigsinnsats på kontinentet.
29.Det gis liten eller ingen plass til omtale av de vestalliertes landgang i Frankrike og Italia.
30.Det skjedde blant annet ved at han forsynte tyskerne med falske opplysninger om at store allierte styrker trenet vinterkrig i Skottland, for å forberede en landgang i Norge.
Your last searches