Norwegian-Spanish translation of lang tid

Translation of the word lang tid from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lang tid in Spanish

lang tid
varighetother mucho
Anagrams of lang tid
Examples with translation
Det er en lang historie.
Similar words

 
 

More examples
1.Det vil ikke på lang tid være mulig å ha noen seriøs og troverdig dialog med Moskva fra norsk side i politiske spørsmål", mener Morgenbladet.
2.Gal" behandling vil si at man gir østrogener kontinuerlig i lang tid uten at man tilsetter progesteron eller progesteronlignende substanser.
3.Operaen har tatt syv år, og slottet vil ta like lang tid - minst !
4.Poenget er at det går for lang tid fra kaldharpunen treffer dyret til døden inntrer.
5.Problemet" er imidlertid at det tar lang tid å fylle atten graver.
6.25 år er en lang tid skal dere holde på evig ?
7.50 år er liksom lang tid, det.
8.Arbeidet har tatt lang tid, men vi har jobbet kontinuerlig med saken,sier formann i flyhavarikommisjonen Wilhelm Mohr til Aftenposten.
9.At det har tatt lang tid, er et faktum, medgir Brynjulf Bull.
10.At det kanskje om ikke så lang tid vil foreligge noe skriftlig materiale fra min hånd, er ihvertfall ikke helt usannsynlig, vedgår Knudsen.
11.Bruddet kom på spørsmålet om hvor lang tid i forveien en arbeidstager skal varsles om sin arbeidstid.
12.Den efterforskning det her dreier seg om, kan ofte være tungvint og komplisert arbeide som tar lang tid.
13.Den er blitt hans hjertebarn, selv efter fire somre på luften fra sjøen, og han har alle planene klare lang tid i forveien.
14.Derfor vet vi heller ikke hvor lang tid det vil ta å normalisere situasjonen.
15.Det bør ikke ta så lang tid, og det er ikke nødvendig at det gjør det, men det kan komme til å ta så lang tid, sier McFarlane.
16.Det er dypt beklagelig at en sak kan neglisjeres så totalt i så lang tid, både av Norges vassdrags og elektrisitetsvesen (NVE) og nå også av Kommunaldepartementet, ved statsråd Arne Rettedal.
17.Det er en gåte for oss hvorfor det tok så lang tid, sier den amerikanske olympiakomites president, Peter Uberroth.
18.Det er gått lang tid mellom de to undersøkelsene, og de er foretatt av to forskjellige personer.
19.Det er ikke spesielt lang tid for et slik spørsmål, blir det sagt.
20.Det er ikke tale om noe gjennombrudd, men snarere om innledningen på en prosess som vil bli vanskelig, ta lang tid og som kanskje kan gi resultater.
21.Det er mye som tyder på at markedet for den type eierleiligheter som er på Hamang er i ferd med å bli bedre, og jeg tror ikke Byggholt vil måtte bruke like lang tid som vi på å selge, sier Krogsveen.
22.Det er naturlig med en reaksjon efter så lang tid med oppgang.
23.Det er riktig at denne form for prosedyre tar lang tid, men den er svært viktig.
24.Det fortvilte var at det tok lang tid før vi fikk Mosstoget videre.
25.Det har i lang tid foregått en bred mobilisering.
26.Det har i lang tid vært en vanlig vurdering i VestEuropa at den sovjetiske vekt på offensive og raske fremstøt i tilfelle krig utgjør en trusel.
27.Det har i lang tid vært et erklært ønske fra skiftende regjeringer og Norges Bank å komme bort fra situasjoner der bankenes betalingstjenester dekkes over rentemarginen.
28.Det har tatt lang tid å forberede prosjektarbeidet, forteller Wam.
29.Det har tatt lang tid å få klarsignal, men til gjengjeld kan vi gå videre med en bredere gruppe av hjertepasienter, sier oppfinneren av det kunstige hjerte, dr. Robert Jarvik.
30.Det kan gå lang tid før Forsvaret får etablere nye skytefelt i Indre Agder efter vedtaket Stortinget fattet onsdag.
Your last searches