Norwegian-Spanish translation of langdryg

Translation of the word langdryg from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

langdryg in Spanish

langdryg
allmennadjective prolongado
Synonyms for langdryg
Similar words

 
 

More examples
1.For de ansatte som føler den vanskelige kontorsituasjon på kroppen, fortoner byggesaken seg som en langdryg forhandlingsprosess.
2.Ikke noe særlig," lød svaret," Bergman har alltid forekommet meg meget langdryg.
3.At man dertil i Tvåan satte opp" Ingeniør Andrees luftferd", langdryg, men interessant, ga ytteligere konkurranse.
4.Bare at selve overvinnelsen er en ganske så ekkel og langdryg sexscene hvor også telefonen blir et viktig hjelpeinstrument.
5.Bare to kamerapunkter på en så lang distanse gjør sendingen langdryg og flat.
6.Den offisielle nominasjonsprosessen er relativt omfattende og langdryg.
7.Det er gjerne også en hard og langdryg prosess å hale en Kinakontrakt i land.
8.Det store barnetoget er jo efterhvert blitt en temmelig langdryg affære, ikke bare en, men fire alen lange, med den følge at antall korps denne gang er skåret noe ned.
9.Det var en langdryg forestilling.
10.Dette klaget han på, noe som ble begynnelsen til en langdryg sak.
11.Dette var noen av lyspunktene i en ellers langdryg popfestival, arrangert av Oslo Ballklubb.
12.Efter pause fikk vi en soloavdeling som undertegnede til tider fant litt langdryg.
13.En langdryg prosess - en storpolitisk maraton, spådde kineserne da de begynte å snakke om normaliseringen for et par år siden.
14.En pilegrimsferd er ingen lystreise, virkelig langdryg kan valfarten være.
15.En slik prosess er nokså langdryg.
16.Et drøyt stykke TVteater ble hva Fjernsynsteatret kunne by på igår, men den danske produksjon av spanjolen Antonio Buero Vallejos tette spill" Stiftelsen" ble aldri noen langdryg forestilling.
17.Jeg kan love dem at den motstand de skal møte fra båtfolket blir minst like langdryg.
18.Kombinerthopprennet ble en utrolig langdryg affære, men heldigvis hadde norske utøvere for en gangs skyld lykken med seg.
19.Med dette har utvalget sagt sitt - i en delt innstilling og efter særdeles langdryg tautrekking hva jordbruksoverføringer angår.
20.Men uansett værtype, blir denne tiden i friluft for langdryg for mange.
21.Mer og mer langdryg og voldsdvelende har serien rullet frem på norske TVskjermer.
22.Oppdagelsen av barnet var ikke en hendelse, men en langdryg utvikling.
23.Tilvenningsprosessen kan bli en langdryg affære, eftersom bytrikken brukes av stadig nye trafikantgrupper, sier han.
24.Det blir i tilfellet en langdryg affære.
25.Ellers var nettopp det en både langdryg og utmattende og tildels riktig kjedelig affære.
26.Fiskerne får sitt inntektsoppgjør, efter en beinhard og langdryg tautrekking mellom de to forhandlingsdelegasjonene.
27.Forslaget fra Morten Harg (h) om et" døgnåpent Bærum" skapte en opphetet og langdryg debatt.
28.Men den amerikanske" Kjærlighetsarven" er en langdryg, langsom historie - som brukte nærmere to timer på å slepe et spill av utenpåklistret sjelsliv frem til programslutt.
29.Men en slik langdryg bakke i Frognerparken, kan ta ganske hardt på men bare vent til vi har fått litt mer trening i kroppen.
30.Men saksbehandlingen kan være langdryg, og barnet kan ha nådd den magiske aldersgrensen når søknaden behandles.
Your last searches