Norwegian-Spanish translation of lansere

Translation of the word lansere from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lansere in Spanish

lansere
foretakverb lanzar
  viseverb sacar a luz, introducir, lanzar al mercado
Synonyms for lansere
Derived terms of lansere
More examples
1.Det er ikke hva partiets leder skriver eller sier som er avgjørende, men hvilken politikk hans håndgagne skare står for og kommer til å lansere i tida som kommer".
2.Forbrukerdepartementet vil om kort tid lansere arbeidet for et åpnere samfunn.
3.Det er aldeles ingen håpløs oppgave å lansere og selge norsk film i utlandet.
4.Det er således ikke bare forsøk på å øke totalforbruket når Norske Meierier går til det lenge ventede skritt å lansere mellomvarianten av melk.
5.Jeg kan vanskelig tenke meg at norsk LO for alvor vil lansere ordninger som minner om den svenske, der man pålegger nye avgifter for å finansiere offentlige oppkjøp av private bedrifter.
6.Nettopp nå arbeider vi med å lansere en ny dørtype.
7.Når det gjelder skandinavisk litteratur, har franske forlag gjort smertelige erfaringer, ja, enkelte ganger gått konkurs i sine forsøk på å lansere den.
8.Opprinnelig hadde vi planer om å lansere kortet i april, og med det mål å selge 20 000 kort.
9.Vi har tatt utgangspunktet i to saker som har versert i media i lengre tid, Arne Treholts spionsak og kampanjen for å lansere det nye imaget til SAS.
10.Allsidige Ulf Lundell er i Oslo for å lansere sin siste LP" Sweethearts".
11.Apothekernes Laboratorium (AL) skal lansere produktet på verdensmarkedet, mens IFE vil markedsføre det i de nordiske land.
12.At meieriene samtidig vil lansere et nytt smørprodukt," Bregott", er ikke i overensstemmelse med Ernæringsrådets ønsker, fordi det kan føre til økt markedsføring av alle typer spisesfett og dermed bidra til å øke dette forbruket.
13.Avishuset har planer om flere utgaver av" NærAvisen", og vil lansere en ny avis for butikkhandelen.
14.Bakgrunnen for brevet er at lederne for kommunepartiene i NordTroms på et regionmøte, drøftet den kommende nominasjonsprosessen, og ble enige om å lansere Skjervøypresten Kjell Skog som en felles kandidat fra NordTroms.
15.Bankene har tidligere brent seg på å lansere helt automatiske låneordninger, sier han, og understreker at banken også skal være kundens økonomiske rådgiver, og dermed forhindre at kunden går inn i engasjementer vedkommende ikke kan greie.
16.Bare ett år før det bebudede valget er det ikke mulig for opposisjonen å lansere en presidentkandidat.
17.Bergen Bank skal nå lansere et tilbud om gjeldsforsikring til sine personkunder.
18.Betimelig, men ikke tilfeldig, kunne Universitetsforlaget og Amnesty mandag også lansere" Du må ikke tåle...", boken om Amnesty, skrevet av journalisten ElseBeth Roalsø.
19.Blant annet østtyske kirkeledere har forsøkt å lansere ham, en ide som blant annet får støtte fra generalsekretær Odd Bondevik i Misjonsselskapet, delegat til Budapest.
20.Blant de mange nye produktene Schøtt Steen akter å lansere for fullt på markedet, er 40 millimeter kjøkkenplater.
21.Boeing er ennå ikke rede til å lansere sin 7 7modell i 150setersstørrelsen fordi, som de sier, flyselskapene ikke er tilstrekkelig interesserte.
22.Bondebladet forteller at Norske Meierier i høst skal lansere geitemelk i forbrukervennlig emballasje.
23.Da dette tiltaket har vist seg å være meget vellykket, ble ideen om å lansere et lignende kursus med hovedvekt på trearkitektur, fremkastet.
24.Da vanskeligheten på de øvrige løpene er stor denne gangen, velger vi å lansere to singelkryss.
25.Da vi forsøkte å lansere piroger for trefire år siden, rynket folk på nesen og foretrakk det de kjente smaken på fra før.
26.Danmarks Francis Bull, F. J. Billeskov Jansen, har vært en snartur i Norge for å lansere sin nyeste bok.
27.De resterende 20 prosent er avsatt til privatliv og arbeid for å få penger til å lansere idolene og reise til London for å kjøpe Astaireting.
28.De seneste uker har han, som vanlig sammen med sin samarbeidspartner, skipsreder Terje Mikalsen i Farsundrederiet Mosvold, blitt største aksjonær i Hafslund, onsdag ble det kjent at de to har gått inn i GECO og blitt tredje største aksjonær i dette vekstselskapet og torsdag rykket de ut med at de skulle lansere investeringsselskapet Gambit på Børsen i desember.
29.Den filosofi som han forsøker å lansere er ikke noen egotrip, slik mange hevder - men en resept til harmonisk utvikling, til medmenneskelighet og gjensidig respekt.
30.Den mener det vil bli alt for dyrt og risikabelt å lansere sine egne produkter på eksportmarkedene.
Similar words

 
 

lansere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) lanserelanserendelansert
Indikative
1. Present
jeglanserer
dulanserer
hanlanserer
vilanserer
derelanserer
delanserer
8. Perfect
jeghar lansert
duhar lansert
hanhar lansert
vihar lansert
derehar lansert
dehar lansert
2. Imperfect
jeglanserte
dulanserte
hanlanserte
vilanserte
derelanserte
delanserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde lansert
duhadde lansert
hanhadde lansert
vihadde lansert
derehadde lansert
dehadde lansert
4a. Future
jegvil/skal lansere
duvil/skal lansere
hanvil/skal lansere
vivil/skal lansere
derevil/skal lansere
devil/skal lansere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha lansert
duvil/skal ha lansert
hanvil/skal ha lansert
vivil/skal ha lansert
derevil/skal ha lansert
devil/skal ha lansert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle lansere
duville/skulle lansere
hanville/skulle lansere
viville/skulle lansere
dereville/skulle lansere
deville/skulle lansere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha lansert
duville/skulle ha lansert
hanville/skulle ha lansert
viville/skulle ha lansert
dereville/skulle ha lansert
deville/skulle ha lansert
Imperative
Affirmative
dulanser
viLa oss lansere
derelanser
Negative
duikke lanser! (lanser ikke)
dereikke lanser! (lanser ikke)
Your last searches