Norwegian-Spanish translation of lansering

Translation of the word lansering from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lansering in Spanish

lansering
allmenn? lanzamiento
Synonyms for lansering
Similar words

 
 

More examples
1.Det er mye snakk om utvidelse av markeder og lansering i utlandet om dagen.
2.Hvis vi kan få en avtale med for eksempel et juicefirma om å bruke Carola i en TVreklame med hennes sang som bakgrunnsmusikk, da er vi garantert et salg på et par hundre tusen, sier Masa Shioda, ansvarlig for Polydors lansering av internasjonale artister i Japan.
3.Jeg har alle kontakter som trengs for at gruppen skal få skikkelig lansering i utlandet, sier han.
4.Markedsundersøkelser reduserer usikkerheten knyttet til lansering av et nytt produkt.
5.Vi skal forsøke å bygge inn flere midler til lansering av film i produksjonskalkylene.
6.At nettopp Steinkjer ble valgt som første lansering av" Et åpnere samfunn" er ingen tilfeldighet.
7.Da Sparebanken OsloAkershus og Gjensidige i januar lanserte sin" bankpensjon", foretok Sparebanken Vestfold en tilsvarende lansering i sitt distrikt.
8.De utvalgte får ære, en ukes opphold i vertslandet - og hjelp til lansering i de nordiske land efter biennalen.
9.Den første er markedsanalyse før lansering.
10.Denne egenkapitalbasen kan eventuelt skapes ved at et investerings eller utviklingsselskap som Skrinet kommer inn i en kapitalutvidelse som kan legge grunnlaget for en videre lansering i markedet.
11.Der finnes et titalls profesjonelle symfoniorkestre, like mange der profesjonelle og amatører spiller side om side, flere festspillarrangementer i verdenstoppen, og fremfor alt en bevisst satsing fra myndighetenes side på en internasjonal lansering av finske utøvere.
12.Dermed ble ryktet om at Paris skulle ha enerett" på sin egen parfyme" før den ble lansert på verdensmarkedet satt ut, produksjonsapparatet justert til fordel for mer rosafarve og mindre gull, og lansering på verdensbasis utsatt til man hadde produsert tilstrekkelig mange kartonger.
13.Det er disse holdningene Norges Idrettsforbund nå har en chanse til å bryte ned gjennom sin lansering av toppidrettssatsingen" Prosjekt 88".
14.Det innebærer både å etablere en metode som brukes over lengre tid og å lagre alle undersøkelser, samt å legge en plan for alle de tester og undersøkelser et produkt og materialet for lansering, annonsering og presentasjon av et produkt skal igjennom.
15.EFTER en lang stund i relativ stillhet, er Åge Aleksandersen tilbake igjen for fullt med vel planlagt lansering av sin nye LP" Levva livet" denne uken.
16.En million kroner for fysisk å skifte navn ; ni millioner i tap for den tidligere lansering av selskapet og tolv millioner kroner i omsetnings tap.
17.Er publiseringshysteriet rundt en lansering av en kjent forfatter så å si utelukkende knyttet til vedkommendes tidligere meritter ?
18.Fete avisoverskrifter skrek opp om millionkontrakter og gedigen lansering.Så vidt vi har kunnet registrere,så har det ennå ikke skjedd så mye ?
19.Grunnmuren for en eventuell lansering har trioen lagt under tidligere besøk.
20.Gundersen har rett i at det ikke blir mindre fett ved lansering av lettmelk.
21.Han samarbeider med filmimportbyrået InterPress om en bredest mulig lansering av denne filmen som tar 235 minutter og av mange nå blir hilst som en av filmhistoriens beste.
22.Hvis han tråkker i salaten ved en eventuell utenlandsk lansering, vil det gå på æren løs overfor engelske kolleger.
23.I Aftenposten 7. mai sier informasjonssjef Ole Wæhre i Norske Meieriers Salgssentral at meieribrukets planer for lansering av lettmelk har skjedd i full forståelse med Statens ernæringsråd.
24.I Skandinavia tilsettes nå 10 prosent av betongen dette stoffet, og man står overfor en lansering på det amerikanske marked, som har meget stort potensial.
25.I tillegg arbeides det med lansering av datadivisjonen.
26.Lansering av" Et åpnere samfunn" bekrefter forøvrig i større og større grad at folks inngrodde vaner ikke er lette å vende.
27.Markedsundersøkelsene gir A / S Saba verdifull grunnlagsinformasjon både for driften, for presentasjon og lansering av produkter, for utformingen av produkter og for vurdering av produkters stilling i markedet.
28.Med tanke på den satsning som det fra enkelte musikkinstitusjoner er gjort omkring dette prosjekt, må vi få lov å stille spørsmål om presse, radio og fjernsyn i tilstrekkelig grad og på riktig måte har villet og kunnet bakke opp denne lansering av unge nordiske solister.
29.Meieribrukets planer for lansering av lettmelk har skjedd i full forståelse med Statens Ernæringsråd.
30.Men mangelen på frihet i hjemlandet tok livet av ham, slik ble filmens bakgrunn treffende formulert under den danske lansering.
Your last searches