Norwegian-Spanish translation of legge bort

Translation of the word legge bort from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

legge bort in Spanish

legge bort
sedvaneverb desaprender, olvidar
Similar words

 
 

More examples
1.Da hjelper det lite å legge bort ppillene, sier ordfører Annie Halvorsen til Aftenposten.
2.Efter at faren hadde fått dem til å legge bort sprøytene, gikk det bra til han på ny ble fengslet.
3.En oppfordring til kvinner i Torsken kommune på Senja om å legge bort ppillene for å få barnetallet opp, har hatt liten eller ingen virkning.
4.Men da Gud lot seg føde som et alminnelig guttebarn på jorden - eller : da himmelens konge tok på seg vårt legemes jord, for å si det mer høytidelig og gammeldags - forsto englene at de måtte legge bort alt gammelt uvennskap med med menneskene, og anerkjenne oss som likemenn og medborgere i Guds stad.
5.Men selv om alderstrygden dumper ned i postkassen, nytter det ikke å legge bort skrivingen for det.
6.Riktignok har vi cupfinalen og noen få andre kamper igjen, men de unge kan legge bort fotballstøvlene for i år.
7.Selv har han ikke tenkt å legge bort pennen - det ville han anse som mannsdrap.
8.Norvik og Høyre gjør best i å legge bort forslaget snarest mulig, mener de to Kr.F.lederne.
9.Vi må legge bort den gamle ideen om" folkehjemmet".
10.Chips, sjokolade, cola og annet snadder nytter det heller ikke å legge bort i håp om at kvisene blir bedre av det.
11.Man må være villig til å legge bort den norske misunnelse og akseptere at enkelte kategorier personell har en høyere markedsverdi enn andre, og være villig til å akseptere vesentlig høyere lønnsnivå for lederpersonell innen disse kategorier.
12.Mona Røkke opplyser at knappe ressurser kombinert med en del store og arbeidskrevende saker har gjort det nødvendig for politi og lensmannsetaten å legge bort endel anmeldelser uten efterforskning.
13.Nordli tilføyer imidlertid at han håper ingen tror han vil legge bort sitt politiske engasjement.
Your last searches