Norwegian-Spanish translation of legge for dagen

Translation of the word legge for dagen from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

legge for dagen in Spanish

legge for dagen
allmenn? puesto para el día
Synonyms for legge for dagen
Similar words

 
 

More examples
1.Ansvaret du påtar deg ved å legge for dagen andre menneskers liv, er tungt å bære.
2.At det norske folk har svart på utfordringene med å legge for dagen en enestående giverglede, er enda mer beundringsverdig.
3.Den som står frem med formaninger til" kirkeledere" og som ønsker å bli tatt en smule på alvor, må derfor legge for dagen et større presisjonsnivå enn hva som fremgår av Lundes synspunkter.
4.Folk der ute våger å berøre deg, vise lidenskap, hengivenhet og legge for dagen en generøsitet og gjestfrihet som vi er i ferd med å glemme.
5.Ønsker Lunde å nå frem til" kirkeledere" med sine synspunkter, slik jeg forsto oppslaget i Aftenposten den 27. juli, må han nødvendigvis legge for dagen noe mer utdypende refleksjoner enn det han til nå har gjort.
6.De som demonstrerer på denne måten mot veimyndighetenes prioritering av Strømsveien, får riktignok lettet trykket rent mentalt ved å legge for dagen et i og for seg rosverdig samhold.
Your last searches