Norwegian-Spanish translation of lekser

Translation of the word lekser from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lekser in Spanish

lekser
skoler - universitetnoun deberes [mp]
Derived terms of lekser
Anagrams of lekser
Similar words

 
 

More examples
1.19.45 går man så til skrivebordet og leser sine lekser.
2.At hun har pugget lekser om norske forhold for å kunne konversere naturlig med nordmenn under det store mottagelsen.
3.Da gjorde de lekser ved lange, hvitskurte bord av eik, med blekkhus på rekke og rad.
4.Den dårlige mattekarakteren er forlengst gått i glemmeboken sammen med lekser og stilskriving.
5.En som er bosatt ved Lillevann må regne med en times reisetid hver vei, og det er drøyt for unge mennesker med lekser og behov for fritid.
6.Han spurte meg hver dag om jeg hadde gjort lekser, og han hørte meg.
7.Hemmeligheten med det japanske forspranget kan meget vel ligge i det japanske skolesystemet med intensiv klasseundervisning, mye lekser og ikke minst foreldrenes strenge oppsikt med sitt avkoms prestasjoner.
8.Her er det planer om å sette i gang et kurs i breakdance, men det skal også bli et" stillerom" for dem som vil slappe av eller gjøre lekser.
9.Hun går i fjerde klasse på Smestad skole, og de har så mye lekser, så...
10.Hvis eleven blir behandlet som avviker og sjelden høres i lekser, kan tausheten lett tas til inntekt for dumhet.
11.I Aftenposten 27. juni skriver Kaare Melhuus at undertegnede ikke hadde lest sine lekser og var godt nok orientert da han i NRKspørreleken" Fem rette" opplyste at Høyre hadde to representanter i Gerhardsens samlingsregjering i 1945.
12.Ingenting, bortsett fra at man ikke leser sprog, historie, farmasi eller lekser der.
13.Men ellers er lekser som ikke blir gjort fordi elevene må arbeide efter skoletid istedenfor å lese, en kilde til evig irritasjon for mange lærere.
14.Og veldig lite lekser.
15.Omkring 40 av dem bor på internat - de sover altså her, spiser sin mat og leker her - og gjør lekser innenfor skoleområdet.
16.Papir og blyant var lett å få tak i, men far var ikke glad da han oppdaget at jeg tegnet, malte og spilte fele til langt på natt istedenfor å lese lekser.
17.Riktignok har de midt på dagen halvannen time fri til å spise i skolekantinen og noe lekser leser de på skolen.
18.To av husets barn sitter med lekser ute på trappen.
19.Det dumme med skolen er at vi må stå tidlig opp, og at vi må gjøre lekser, fastslår Øystein, Guro og Stine.
20.Flere prøver, karakterer, lekser og lærere, lyder svaret.
21.Hver enkelt som sitter her, er utpekt efter sitt eget behov for mannequiner og modeller, lekser Eivor.
22.I barnehaven hadde vi ikke lekser, vi kunne gjøre hva vi ville.
23.Jeg gjør lekser, og skolen kommer nok alltid til å komme først.
24.Vi fikk ikke så mye lekser som jeg hadde ventet, sier Anne Gunnerød, ferdig med ungdomsskolen.
25.1 A skriver for eksempel om sine egne lekser i geografi og får svar tilbake fra femteklassingene, som svarer på spørsmål om de har forstått, og om de har lært noe nytt.
26.Andre sper på med plikt ; kjedelige dokumenter, lekser og alvorstung høytidelighet er sikringskost for samvittigheten.
27.Barna er skjønt enige om at det dumme med skolen er at de må gjøre lekser og stå opp tidlig.
28.De har bruk for biblioteket i stadig større grad, fagbøker til lekser og stimulans fra litteraturen.
29.De passer på at vante rutiner holdes selv om det er noe så enkelt som hvordan morgendagens lekser skal skrives på tavlen.
30.Det er en rørende tillitt til lekser som eneste kilde for inntrykk og informasjon.
Your last searches