Norwegian-Spanish translation of livstid

Translation of the word livstid from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

livstid in Spanish

livstid
formålnoun vida [f]
  personnoun vida [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Bulgarske myndigheter har tatt fra ham alle sertifikater for livstid og gitt den øvrige besetning disiplinære forføyninger.
2.Å sitte trygt på livstid på en offentlig arbeidsplass og se kritisk på ressursutnyttelsen på arbeidsplasser som kan være borte i morgen - det er en umulig situasjon, i alle fall om du definerer deg selv inn i arbeiderbevegelsen.
3.Ambassaden tok affære fordi det i Ordenens statutter heter at medlemmer av Ordenen har rett til å bære den i sin livstid, men at insigniene skal leveres tilbake til Ordenens kanselli når medlemmer dør.
4.Amerikanske høyesterettsdommere sitter på livstid.
5.Blant skuespillere har vi en prøvetid på livstid, sier den 45 år gamle Veslemøy Haslund, som i mer enn 15 år har vært ansatt på Nationaltheatret som skuespiller.
6.Bærums myndigheter har innledet klappjakt på båteiere som overtrer reglementene, og eksklusjoner på livstid skjer regelmessig.
7.Da superdirigenten ble kunstnerisk leder for superorkesteret i 1955, ble kontrakten undertegnet på livstid - en kontrakt som bare Karajan har anledning til å si opp.
8.De to forskerne anslår likevel at bare 45 prosent av alle kvinner og 4 prosent av gifte kvinner forblir ufrivillig barnløse på livstid.
9.Den nærmest garanterer de 35 000 havnearbeiderne arbeide på livstid.
10.Det dreier seg her om en lønn på livstid til kunstneren Torvald Moseid.
11.Det har tatt seg de klare signalene fra idrettstinget ad notam, og utelukket to utøvere for livstid fordi de to ganger er tatt for overtredelse av dopingreglementet.
12.Dommen gikk ut på festningsarbeide på livstid.
13.Dommerne sitter nemlig på livstid, og vil kunne prege amerikansk utvikling lenge efter at Ronald Reagan er gått fra borde.
14.En dommer som utpekes til Høyesterett sitter der for livstid.
15.En folkevond salmaker som soner livstid på Festningen ?
16.En har drevet" butikk" i så stor målestokk at også han ble utelukket på livstid.
17.En kvinne ble dømt til tukthus på livstid for tyveri av et par bukser.
18.Han bygget seg opp til å bli grubearbeidernes formann, og i desember 1981 ble han med stort flertall valgt til formann på livstid.
19.Hvis man ikke er så kresen, får man jobb i et mindre selskap, men alle vil inn i de store selskapene for da har de jobb for livstid.
20.I 1840årene ble tyveri av hest på åpen mark belønnet med kakstrykning og festningsarbeide på livstid.
21.I Norge, for eksempel, er livstid 21 år, med mulighet for løslatelse når 2 / 3 av straffen er sonet.
22.I alt 45 andre tiltalte ble dømt til fengsel på livstid, og 191 fikk fengsel fra åtte måneder til 24 år.
23.I januar ble 87 partimedlemmer dømt til fengselsstraffer fra noen måneder til livstid.
24.Knutsen sier ellers at efter at han hadde meldt seg ut av" Kjemisk", ble han ekskludert på livstid.
25.Mange av pensjonistene deltar ; alle er medlemmer på livstid, endel har opplevet samtlige år i redaksjonsklubbens historie.
26.Men de står utenfor systemet med ansettelse for livstid og de fordeler det medfører.
27.Mens rankingen må fornyes annet hvert år, vinnes en tittel for livstid - forutsatt at vedkommende oppfører seg som makthaverne mener en sovjetborger bør.
28.Når man sperrer folk inne, vil man som regel knuse deres økonomi, rive dem ut av samhørighet, ødelegge deres fremtidsutsikter, stigmatisere dem for livstid og påføre dem varige, psykiske skader.
29.Og han forstår sin kontrakt med orkestret fra 1955, da han ble sjefdirigent på livstid, slik at han har total makt over orkestret.
30.Oppdages misligheter, ekskluderes båteieren for livstid !
Your last searches