Norwegian-Spanish translation of lo

Translation of the word lo from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lo in Spanish

lo
tekstilernoun pelusa [f]
Similar words

 
 

Wiki
Lo eller LO har flere betydninger: Primærbetydninger av lo: - Lo (Ringerike), gammel urgård på Ringerike - Lovart og le, vindretninger til sjøs - Lo (tekstil), lodott, av hår eller ull - Lo (korn), skåret, utresket korn - Lo (lysning) i skog - Latter; verbet «le» i preteritum - Akerselva, tidligere Lo Sekundærbetydninger (LO): - Landsorganisasjonen i Norge - Landsorganisationen i Danmark - Landsorganisationen i Sverige.

More examples
1.Allerede da la jeg store planer som venner og familie iblant lo av.
2.Alt helsepersonell offentlig ansatt", har eksempelvis LO knesatt som krav".
3.Dermed må det også stilles spørsmål ved hensikten i å ha et forbundsvist oppgjør, slik LO krevde.
4.I den senere tid har LO med større klarhet sett skriften på veggen.
5.Kaare Sandegren, internasjonal sekretær i LO og professor Johan Galtung kom inn på Galtungsaken under et møte i Oslo Arbeidersamfunn igår kveld.
6.Kan ikke LO - som tok feil ifjor og som undervurderte Regjeringens arbeide mot inflasjonen - ha tillit til at prognosene slår til iår ?
7.LO mot aksjer til ansatte.
8.Men russisk LO mener Nikitin var" uhelbredelig sinnssyk".
9.Nå har vi ikke øvd inn flere sanger," lo Waters og gikk definitivt av scenen.
10.Samlivet" med de øvrige organisasjonene som skulle delta i prosjektet, ansees som svært vanskelig i LO.
11.Samtidig som LO her vil slå ring om fellesgodene og den fulle sysselsetting, står en beinhardt på kravet om en femte ferieuke, lik arbeidstid for alle på 37.5 timers uke og valgfri pensjonsalder fra 62 til 67 år.
12.Alle de andre lo hjertelig, så jeg prøvde meg på det jeg også.
13.Alle lo av meg, forteller han.
14.Da lønnsoppgjøret pågikk, avviste LO Regjeringens prisprognose og hevdet at prisstigningen iår ville bli på hele syv prosent.
15.Dansk LO vil at arbeidsledigheten skal reduseres i et større tempo enn regjeringen legger opp til, sier sjeføkonom Paul Nyrop Rasmussen.
16.Derfor oppfordrer vi nå LO til å følge de nevnte bestemmelser i hovedavtalen og ta forholdet til de enkelte banker opp med N.A.F., sa formann Lars Skytøen i Jern og Metall på en pressekonferanse efter landsstyremøtet.
17.Dersom LO kan påvise at vår vurdering bygger på sviktende eller feilaktig grunnlag, er vi selvsagt villig til å revurdere våre standpunkter.
18.Dersom LO kan påvise at vår vurdering bygger på sviktende eller feilaktig grunnlag, er vi selvsagt villig til å revurdere vårt standpunkt, sa Kraby.
19.Dersom norske banker innfører gebyrordninger som vil påføre lønnsmottagerne direkte omkostninger ved uttak av lønn, vil LO vurdere å anbefale forbundene en overgang til andre lønnsutbetalingsformer enn over lønnskonto i bank, heter det i en uttalelse fra LOsekretariatet.
20.Det er bare spekulasjoner når det hevdes at LO har trukket seg fra samarbeidet om en TV2kanal i Norge, sier Richard Trælnes i LO.
21.Det er forståelig at Regjeringen legger vekt på forholdet til LO og Norsk Arbeidsgiverforening.
22.Det er meget beklagelig at norske myndigheter her setter seg ut over internasjonalt anerkjente prinsipper for fri forhandlingsrett, skriver LO i sitt brev.
23.Det er merkelig at det sosialistiske studentflertall velger å privatisere deler av bedriften, sier hovedtillitsvalgt for de LO organiserte, Janne OLsen.
24.Det må efter mitt syn først og fremst tilsi at LO som overbygning er mer aktiv som hovedorganisasjon i forberedelsen av tariffoppgjørene uten at spesielle forbundsområder gis oppgaven å være såkalt lønnsledende, sa Godal.
25.Egentlig mener jeg vel at LO har andre oppgaver og spørsmål som bør diskuteres før det inviteres til samarbeide, slutter han.
26.Et svarbrev Regjeringen sendte LO er en klar neglisjering av de synspunkter LO har fremmet og viser at Regjeringen overhodet ikke er villig til å bidra med konstruktive løsninger på arbeidsledighetsproblemene, og at den heller ikke på annen måte vil bidra til å lette gjennomføringen av årets tariffoppgjør, heter det i brevet fra LOsekretariatet.
27.Flere hundre arbeidsløse er organisert i Oslo, Bergen og Trondheim, men vi må få enda flere til å stå samlet, påpeker han og legger til at det nå vil bli søkt om støtte til bussturprosjektet i fagforeninger og i LO sentralt.
28.Hadde dere noen kontakt med CUS, den faglige landsorganisasjonen som i likhet med norsk LO er tilsluttet FFI (Den frie faglige internasjonale) ?
29.Hva mener LO kan gjøres for å redusere sykefraværet, nestformann Leif Haraldseth ?
30.Hvis LO vil begrense retten til bruk av lockout, må også streikeretten begrenses, sier adm. direktør Pål Kraby i Norsk Arbeidsgiverforening til Aftenposten.
Your last searches
lo