Norwegian-Spanish translation of lokk

Translation of the word lokk from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lokk in Spanish

lokk
allmenn? tapa
Synonyms for lokk
Derived terms of lokk
Anagrams of lokk
Similar words

 
 

More examples
1.Mine samtidige fikk plass i litteraturhistorien, meg puttet de i do med lokk over," sa han selv engang.
2.Slik innleder teknisk rådmann sin innstilling og inviterer dermed formannskapet til å slutte opp om planen om et lokk over E18 ved Gyssestad.
3.Ferskvannet vil bli stående som et lokk på toppen av saltvannet i vannflatehøyde inne i båten hvor kald luft slipper til, og kan altså fryse hvis det blir kaldt nok.
4.Legg et lokk over hele konkurransen, var hans råd.
5.Andre påviste at byens indre områder kunne utnyttes langt bedre ved sanering o.l. og bl. a. ved å følge Selvaags forslag om bebyggelse av store områder langs Frognerkilen der jernbanelinjene skal nedlegges og ved å legge lokk over Holmenkolbanens områder ved Majorstuen og også andre steder.
6.Atmosfæren er ødelagt, menneskeheten lever under et beskyttende lokk.
7.Avkjøl suppen under tett lokk.
8.Bebyggelse på" lokk" og i skråninger er stikkord.
9.Blant annet er et lokk til en brennstoffkanne funnet utenfor bilvraket, mens selve kannen sto bak i bilen.
10.Bruk alltid lokk på kokekaret.
11.Bruk lokk.
12.Brun kjøttdeigen i varm panne i fettet, smuldre den og tilsett de andre ingrediensene og la den putre noen minutter under lokk.
13.Byggebransjen og storbankene står i kø for å få bygge på" lokk" over Majorstuen stasjon.
14.Bærene gis et raskt oppkok under lokk.
15.Bærum stiller seg avgjort positiv til planen om en 590 meter lang" lokk"overbygning på E18 ved Gyssestad, hvor det er gjort plass til ca. 30 000 kvm. boligbygging og et kontorbygg på tilsammen 25 000 kvadratmeter.
16.De fleste oljelamper mangler for eksempel fastsittende lokk.
17.De offentlig ansatte følte seg som en salderingspost på budsjettet, og mente at det var satt et politisk lokk på lønnsveksten.
18.De ønsker videre å løse parkeringsbehovet med et lokk over den nye Snarøyveien.
19.Delikat grytesett" Høyang Party" i tykk aluminium med plandreid bunn, gjennomsiktig lokk, samt ut og innvendig nonstick belegg for enklere rengjøring er Argusgaven fra Årdal og Sunndal Verk A / S.
20.Den har lokk, som er enkelt å åpne og lett å sette på igjen.
21.Den private konsulentgruppe OBYgruppen har foreslått at det bygges et 600 meter langt lokk som skal bære ca. 30 000 kvadratmeter med boliger og 25 000 kvadratmeter med næringsbygg - uten noen nærmer spesifisering av hva det sistnevnte innebærer.
22.Den utlyste konkurranse om å bygge et" lokk" over Majorstuen stasjon har vekket den gamle debatten i bydelen til nytt liv.
23.Den var stukket inn i en kork slik at bare den ene enden var synlig, og det hele ble siden plassert i en plasteske som ble omhyggelig lukket med en metalltråd som gikk gjennom lokk og bunn i esken, og som ytterligere var forsikret med et lakksegl.
24.Dernest en rekke skjoldmøer fra de islandske ættesagaer, særlig den vidunderlige Hallgjerd i Njåls saga, hun som nektet mannen, Gunnar fra Lidarende, en lokk av sitt praktfulle hår til buestreng, da det sto om livet.
25.Dessuten håndtak og et solid lokk.
26.Det blir et sammenhengende bilfritt lokk over forretningsarealet som gir plass for felles leke og oppholdsareal for beboerne.
27.Det er en alvorlig situasjon som er oppstått efter at de polske myndigheter nå prøver å legge fullstendig lokk på hjelpearbeidet fra vest til politisk forfulgte.
28.Det er langt opp dit, men i disse fuktige høstkveldene er det som om alle lyder blir forsterket, som om det er blitt lagt et lydrefekterende lokk over den stille vannfaten og den fate stranden.
29.Det er rift om å få bygge" lokk" over Majorstuen stasjon.
30.Det geografiske skille er jo forlengst borte på Vaterland hvor den gamle og grå er overbygget med lokk og motorvei.
Your last searches