Norwegian-Spanish translation of lysne

Translation of the word lysne from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lysne in Spanish

lysne
allmennverb iluminar, clarificar
Synonyms for lysne
More examples
1.Arbeidet som ble nedlagt foran fjorårssesongen, da det så smått begynte å lysne sportslig, la grunnlaget for den organisering vi har i klubben idag.
2.Det begynner å lysne nå.
3.Det er vel en fordel at det begynner å lysne når folk går til arbeide eller skole om morgenen, mener Hauge, men legger til at dette blir hipp som happ i vår nordlige landsdel forresten.
4.Jeg har faktisk brukt et helt år bare på å ta meg inn igjen, men nå begynner det å lysne, sier Geir, som senest igår var til behandling på Hønefoss.
5.Da ville det lysne.
6.Det begynner å lysne for skiskytterne.
7.Det er omsider i ferd med å lysne for de mange svensker som forlengst er gått trett av de to statlige fjernsynskanalers ikke alltid like inspirerende programmer.
8.Efter tre år på rekrutteringslaget ser det endelig ut til å lysne for 21åringen.
9.Efter å ha skrevet sitt navn i skolens gjestebok, under høytidelig påsyn av rektor David W. Lysne, satte kong Olav kursen mot Den Nationale Scene, der teatersjef Kjetil BangHansen og styreformann Arnljot Strømme Svendsen kunne ta imot på brede ben.
10.Forøvrig begynner det så smått å lysne nå, klubben har skaffet seg tre kanoer, og en annen gutt har begynt å konkurrere.
11.I Norge er det professor Anders Lysne ved Universitetet i Oslo som har arbeidet mest med skolefobi.
12.Men efter fem døgn begynte det å lysne.
13.Og fikk vi fra år til annet beholde de økonomiske forutsetninger som gis som planlegningsgrunnlag, ville situasjonen lysne.
14.Under månedens 56 siste dager er det mulig å se Merkur som morgenstjerne meget lavt i sydsydøst når det begynner å lysne av dag.
15.Dagfinn Kåre Lysne er født i 1934.
16.Dagfinn Kåre Lysne utnevnes til professor i vassbygning med fagområdene hydroteknikk ved Universitetet i Trondheim.
17.Den tennes automatisk når det blir mørkt, og slår seg av når det begynner å lysne.
18.Det var derfor begynt å lysne av dag da heliktoptret fra Norsk Luftambulanse, som var ute med politifolk med håndpeilere, kunne melde at de hadde funnet ulykkesstedet.
19.For hvert tredje av disse barna er vegringen så sterk at den må betegnes som et alvorlig psykisk problem, viser en undersøkelse som Pedagogisk Forskningsinstitutt har foretatt undert ledelse av professor Anders Lysne.
20.Likevel kommer vi ikke fra at den" 400årige natten" efterhvert begynte å lysne betraktelig mot morgen.
21.Lysne har siden 1975 arbeidet i Norconsult A / S, der han nå er sjefingeniør og prosjektleder.
22.Men det er i ferd med å lysne sakte nå, sier Rune Hauge til Aftenposten.
23.Men jeg vil ikke nøle med å si at de mer alvorlige lidelsene hos barna i langt større grad er et omsorgsproblem enn et skoleproblem, sier professor Lysne.
24.Men kanskje kan det efterhvert lysne også på herresiden.
25.Men så ble sluken kjent, og så begynte det å lysne av dag.
26.Nå vil det imidlertid lysne for" Dark Side" sin del.
27.Omsider synes det også å lysne for Selvaagbyggs terrasseblokkplaner på Gråkammen i Holmenkollåsen.
28.Per Jahn Haagensen i materialog konstruksjonsprøving, sjefingeniør Dagfinn Kåre Lysne i vassbygging (hydroteknikk) og dr. ing. Jan Vincent Thue i husbyggingsteknikk.
29.Prosjekteringssjef Sverre Syvertsen i Park og idrettsvesenet er glad for at det endelig ser ut til å lysne.
30.Solen har man ikke sett siden november, men det begynte jo å lysne om morgenen da sånn uti februar, og det skjer fort når det først lysner.
Similar words

 
 

lysne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) lysnelysnendelysnet
Indikative
1. Present
jeglysner
dulysner
hanlysner
vilysner
derelysner
delysner
8. Perfect
jeghar lysnet
duhar lysnet
hanhar lysnet
vihar lysnet
derehar lysnet
dehar lysnet
2. Imperfect
jeglysnet
dulysnet
hanlysnet
vilysnet
derelysnet
delysnet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde lysnet
duhadde lysnet
hanhadde lysnet
vihadde lysnet
derehadde lysnet
dehadde lysnet
4a. Future
jegvil/skal lysne
duvil/skal lysne
hanvil/skal lysne
vivil/skal lysne
derevil/skal lysne
devil/skal lysne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha lysnet
duvil/skal ha lysnet
hanvil/skal ha lysnet
vivil/skal ha lysnet
derevil/skal ha lysnet
devil/skal ha lysnet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle lysne
duville/skulle lysne
hanville/skulle lysne
viville/skulle lysne
dereville/skulle lysne
deville/skulle lysne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha lysnet
duville/skulle ha lysnet
hanville/skulle ha lysnet
viville/skulle ha lysnet
dereville/skulle ha lysnet
deville/skulle ha lysnet
Imperative
Affirmative
dulysn
viLa oss lysne
derelysn
Negative
duikke lysn! (lysn ikke)
dereikke lysn! (lysn ikke)
Your last searches