Norwegian-Spanish translation of magasin

Translation of the word magasin from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

magasin in Spanish

magasin
varernoun almacén [m], depósito [m]
  handelnoun depósito [m], almacén [m]
Synonyms for magasin
Derived terms of magasin
Similar words

 
 

Wiki
Magasin kan referere til - Vannmagasin - Varemagasin eller kjøpesenter - Lager eller depot for spesifikke typer varer (eksempel kornmagasin og kruttmagasin) - Våpenmagasin, beholdere for patroner og ammunisjon til bruk i skytevåpen - En type periodikum, for eksempel ukeblad, tidsskrift eller nettpublikasjon med innhold som oppdateres jevnlig - I radio- eller TV-sammenheng, en fast programpost med et visst emneområde.

More examples
1.Svigermors tunge" er offentliggjort i siste nummer av Poesi Magasin, som utgis av Gyldendal Norsk Forlag.
2.Men som idealister med usvikelig tro på sitt nye magasin, har dere nå penger til å utgi et neste nummer, redaktør Baardseth ?
3.Nytt magasin for deg som vil, kan, har lyst, står det på forsiden av første nummer av" Kvinna nu".
4.Vi kommer til å ha et fast magasin med progaminnslag fra disse radioene.
5.Annerledes stiller det seg hvis man ser på beslektede kvaliteter, som f.eks. magasin og avis, som stort sett selger til de samme kunder.
6.Atlantis er et nytt magasin for reiselystne som søker de mer aktive og opplevelsesrike feriemål.
7.Bruk av beroligende midler og sovemidler i aldersinstitusjoner, eldres angst for vold, aktivisering i aldersinstitusjoner - dette er noen av emnene i det første hefte av Gerontologisk Magasin, et nytt tidsskrift som kommer på markedet nå i juni.
8.Dakar (ips) VestAfrika fikk nylig sitt første magasin som helt og fullt er viet forbrukernes interesser.
9.Denne bygningen måtte tas i bruk som oppholdsrom for publikum, og benker og annet inventar måtte derfor ut og over i magasin.
10.Derefter en times magasin med varierende tema, og til slutt vår" middagsavis".
11.Det blir et åpent magasin slik at alle kan ringe inn eller skrive om sine reaksjoner på programmet, gi tips, stille spørsmål eller fortelle gode historier.
12.Det blir utgitt et litterært magasin hvor studenter med skrivende trang, poeter og prosaister, kan få utfolde seg.
13.Det er et såkalt finere magasin, lite, oversiktlig og velassortert.
14.Det må være behov for et magasin som dette, helt på siden av masseturismens overfladiske verden.
15.Det nye våpenet har en solid kasse med tre låseklakker, og Waleryd innrømmer at det sidemonterte magasin kan virke som et lite frieri til de gamle kragskyttere.
16.Det var fint at det ble noe for barna - nå er det virkelig blitt et A (lles) Magasin vi har fått i huset.
17.Det ville være urimelig å klandre Gyldendaldirektøren fordi han nå nedlegger Poesi Magasin på grunn av et kjempestort underskudd.
18.Dette er spørsmål både de tre nevnte herrer og andre bokfolk bør stille seg i god tid før gravølet til Poesi Magasin.
19.Dette må selvfølgelig tas opp lokalt, og det er blant annet derfor vi i Gerontologisk Magasin undersøker og skriver om dette med håp om å inspirere til aktivitet i de forskjellige eldresentrene og pensjonistforeningene rundt omkring.
20.Dette omsorgsarbeidet er ofte lite synlig og lite påaktet og verdsatt, slår sosialminister Leif Arne Heløe fast i en artikkel i siste nummer av Gerontologisk magasin.
21.Dyktige forfattere fant også et forum i AMagasinet, som ikke var et reportasjeblad, men et magasin med god litteratur og underholdning.
22.Efter Branden blev man enig om at danne et Aktieselskab, for at det nye Magasin kunde komme til at svare til alle Nutidens Fordringer, og Aktiekapitalen blev paa 40 Mill.
23.Efter dagens sendeplan åpner vi med en times magasin hvor vi satser på å møte mennesker både ute og i studio.
24.En tre linjers annonse som ble innrykket i det arabiske magasin" Al Watan al Arabi", som utgis i Paris, resulterte i ikke mindre enn 600 svar fra potensielle vertsfamilier.
25.Et britisk magasin om luftfart kom med lignende anklager i vår, da bladet hevdet at romfergen Challenger og amerikanske overvåkingsfly studerte den sovjetiske reaksjonen på krenkelsen av landets luftrom.
26.Et norsk magasin" Modern Norway" skal utgis i USA til høsten i et opplag på 1.3 millioner eksemplarer.
27.Et nytt månedlig magasin på 60 minutter blir en av de store satsingene for fjernsynets barne og ungdomsavdeling i Ungdomsåret 1985.
28.Et nytt oljetidsskrift er på markedet i Norge, PETRO magasin.
29.For biblioteket har Oslo katedralskole i forbindelse med sine omfattende ombyggingsarbeider de to, tre siste år, og med finansiell hjelp både fra Oslo kommune, Norsk kulturråd og - ikke minst - av egne små midler, klart å bygge lokaliteter og delvis rekonstruere et magasin noenlunde slik det må ha sett ut på Wessels, Wergelands og Abels tid ved Schola Osloensis.
30.For å fullføre listen, kan vi ta med Øyerens funksjon som fløtningsvei og som naturlig magasin for flere kraftverk.
Your last searches