Norwegian-Spanish translation of maksimum

Translation of the word maksimum from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

maksimum in Spanish

maksimum
allmenn? máximo
Synonyms for maksimum
Similar words

 
 

More examples
1.Blir forslaget vedtatt, bryter Oslo kommune med Stortingets retningslinjer fra 1981 om at foreldrebetalingen skal utgjøre maksimum 25 prosent av driftsutgiftene.
2.Få dager betyr her maksimum 14 dager, opplyser informasjonsleder Morten Berner i Oslo Teledistrikt, og det er en stor forbedring.
3.Maksimum en halvtime.
4.Skogeierne driver for tiden så sterk hugst at skogeierforeningens apparat er strukket til maksimum, sier avdelingsleder Henry Berntsen i Glommen skogeierforening.
5.Stockholm er den eneste hovedstad i Norden og en av de få byer i verden hvor deltagerne i maraton må gjennomføre løpet på maksimum fem timer for å få medalje og bekreftelse på fullført løp.
6.Vanligvis skal barna være her maksimum ett barnehaveår, som en overgang til vanlig barnehave.
7.Vi har avtalefestet en arbeidstid på maksimum 12 timer daglig, opplyser basesjef og flykaptein i SAS Jan Henrik Anderssen, til Aftenposten.
8.10 års effektiv arbeidstid regnes som maksimum for hesten i skogen, kanskje noe kortere enn en traktor, men dessto billigere i anskaffelse.
9.1617 millioner kroner omsetter IFK for pr. år, mens VIF, som er klart størst i norsk målestokk, har maksimum fire millioner i omsetning.
10.A / S Industriutvikling skal gå inn med maksimum 40 prosent av aksjekapitalen i nye eller eksisterende selskaper i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
11.Annonsen tilbyr en utdannelse som kan føre frem til siviløkonomtittel, efter ett studieår i Norge og maksimum fem år i USA.
12.Arealet regnes som velegnet for boligbebyggelse, men planen forutsetter bebyggelse i maksimum to etasjer.
13.Avstanden fra søppelkassene til vei skal være maksimum 10 meter og det skal ikke finnes trapper på den vei renovasjonsarbeiderne skal frakte søppel.
14.Begge steder blir det nok temmlig trangt om plassen, for kirken kan maksimum huse 500 tilhørere og bygdemuseet bare 100.
15.Blant annet har verftet verdens største dokk med en maksimum kapasitet på en million dødvekttonn.
16.Bortsett fra den første natten, må senere overnattingsbestillinger skje maksimum ett døgn i forveien.
17.Cessnaen tar maksimum syv passasjerer i tillegg til de to flyverne.
18.De fleste arbeider mellom 200 og 500 timer i året, og timehonorarene er på maksimum 300 kroner pr. time, ofte lavere.
19.De fleste rakettene er av typen SS20 og SS21, med en maksimum rekkevidde på 900 kilometer, skriver Janes.
20.De har en avtale med UNI Forsikring der man kan få lånt 60 prosent av innskuddskapitalen til en borettslagsleilighet, maksimum 200 000 kroner.
21.De ovennevnte spørsmål stilles i form av en interpellasjon til sosialministeren, og det betyr at det er duket for maksimum to timers stortingsdebatt om denne sak, når den først kommer opp.
22.Den eneste mulighet til turneringsaktivitet er da boblehaller som finnes med maksimum to baner i hver.
23.Den gir Zola et minimum på 40 000 pund (ca. 440 000 kroner) pr. år, et maksimum med bonuser på 120 000 pund (ca. 1,3 million kroner).
24.Den norske banken vil gå inn med minimum 10 prosent, maksimum 20 prosent, av aksjekapitalen i den svenske, og det tilsvarer fra 10 til 20 millioner kroner.
25.Denne sykeposten har plass til maksimum 31 pasienter.
26.Derefter en økning til maksimum 10 prosent over ni år.
27.Derfor begrenser vi også adgangen til å hyre utlendinger på greske skip til maksimum 30 prosent av mannskapet, og vel å merke bare i de tilfeller der det ikke fins greske søkere til jobben, sier Katsifaras.
28.Derfor kan produksjonen starte kort tid efter installasjonen og økes til et maksimum forholdsvis raskt.
29.Dersom bolignotatets maksimum på 8000 nye boliger skal oppfylles, trengs arealer til mellom 400 og 1700 boliger.
30.Dessuten er det kommet påbud om maksimum varmtvannstemperatur i boligen.
Your last searches