Norwegian-Spanish translation of mase

Translation of the word mase from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mase in Spanish

mase
allmennverb aplastar, machacar, esforzarse, quejarse
Synonyms for mase
Derived terms of mase
Anagrams of mase
More examples
1.Jeg vil mase og fortsette å mase på deg så lenge du har en Karsten og en Henrik Lund i hodet", sa han.
2.Brødet finnes det, forsikrer direktøren og oppfordrer kunder til å mase på" sitt" gatekjøkken om å ta inn slike produkter.
3.Er det egentlig noe å mase med, kvinnene kommer jo stadig mer med i norsk idrett ?
4.Jeg gikk rolig ut uten å mase for å sikre meg tetplassen umiddelbart fra start.
5.At vi gir opp å mase om husarbeid og gjør jobben selv, sier Agnete.
6.DET hender det nytter å mase for å oppnå det man har satt seg fore.
7.Da slipper husmora eller vertinna å mase så mye.
8.Det er kanskje ikke så mye å mase med.
9.Eller for å mase.
10.En å mase på, en å søke råd hos, en å be om veiledning.
11.Han opplyste at han også mens han var i fullt arbeide lett ble stresset, og han var kjent for" å mase hit og dit".
12.Hvorfor holdt jeg ikke munn, hvorfor måtte jeg begynne å hakke og mase med det samme jeg stakk hodet inn av døren.
13.Hvorfor i all verden, tenkte Turi, må alle mennesker mase om mord som jeg skal ha begått ?
14.Hvorfor mase, slagsmålet er slutt.
15.Ingen kan tvinge ungguttene eller mase på dem, sier Kirsten Sand.
16.Kaffen ble kald, og eplekaken ble glemt under dette vulkanutbruddet, selv ungene glemte å mase om barnetimegodter.
17.Kona måtte mase mye for å få meg med på tur tidligere.
18.Kvinnen ønsker det annerledes, men hun vil nødig mase.
19.La mor og far mase, la skole være skole, det er hest som er livet.
20.Man kan tvinge, mase, sette potten under baken til faste tider.
21.Men det blir mer upersonlig, og mange av de unge klarer ikke selv å følge opp og mase om arbeide.
22.Men det er ikke mye å mase med, som sagt.
23.Men vi må ikke mase på ungene med spørsmål om de har drømt.
24.Nei, vi skal ikke mase med for mye her nede, sier Lars Skytøen med glimt i øyet.
25.Noen spør om dette sprogvesenet egentlig er noe å mase med.
26.Nå vil benhårde teknisk økonomiske hensyn bli prioritert på bekostning av blant annet arbeidsmiljø, som det nå ikke er så stas å mase om.
27.Når en går ut først i sporet efter Gundermetoden har en aldri skikkelig kontroll med konkurrentene, og en har lett for å mase mer enn på en vanlig 15kilometer.
28.Når tanken om salg eller omdisponeringer øyeblikkelig skaper uro og reaksjoner, reiser det lett politiske spørsmål om dette er noe å mase med.
29.Offiserene ved Canadas Special Service Force har det ikke med å mase.
30.På den annen side får også forfatteren prøve å bevare roen og ikke mase med småtterier som" pudrett" i stedet for" pudret"," benådet" i stedet for" beåndet"," sur" i stedet for" pur" og" Feil" i stedet for" Leif".
Similar words

 
 

mase as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) masemasendemaset
Indikative
1. Present
jegmaser
dumaser
hanmaser
vimaser
deremaser
demaser
8. Perfect
jeghar maset
duhar maset
hanhar maset
vihar maset
derehar maset
dehar maset
2. Imperfect
jegmaset
dumaset
hanmaset
vimaset
deremaset
demaset
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde maset
duhadde maset
hanhadde maset
vihadde maset
derehadde maset
dehadde maset
4a. Future
jegvil/skal mase
duvil/skal mase
hanvil/skal mase
vivil/skal mase
derevil/skal mase
devil/skal mase
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha maset
duvil/skal ha maset
hanvil/skal ha maset
vivil/skal ha maset
derevil/skal ha maset
devil/skal ha maset
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle mase
duville/skulle mase
hanville/skulle mase
viville/skulle mase
dereville/skulle mase
deville/skulle mase
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha maset
duville/skulle ha maset
hanville/skulle ha maset
viville/skulle ha maset
dereville/skulle ha maset
deville/skulle ha maset
Imperative
Affirmative
dumas
viLa oss mase
deremas
Negative
duikke mas! (mas ikke)
dereikke mas! (mas ikke)
Your last searches