Norwegian-Spanish translation of maskinell

Translation of the word maskinell from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

maskinell in Spanish

maskinell
allmenn? mecanizado
Synonyms for maskinell
Similar words

 
 

More examples
1.Brevet kan for eksempel ha blitt ødelagt ved maskinell sortering.
2.Det vil si at vi må ha maskinell tilvirkning, større marked og gjerne eksport.
3.For de ca. 5000 sakene som må oppjusteres ved manuell / maskinell behandling, vil utbetaling av forhøyet beløp og efterbetaling skje suksessivt over en firemåneders periode fra september til desember 84.
4.Inger Koppernæs sa at ny teknologi og maskinell håndtering av pakker og post, automatisk postsortering og øket innføring av datamaskinutstyr vil kunne bidra til å styrke Postverkets konkurranseevne ytterligere.
5.Intet ansvar for daglig maskinell og programmessig drift !
6.Maskinell drift truer også disse arbeidsplassene.
7.Med denne plogen viste han at maskinell dyrkning hadde noe for seg.
8.Rubbing kan gjøres både for hånd og med drill, mens voksingen bør utføres uten maskinell redskap.
9.Selv i Jaffaappelsinens hjemland er det ingen maskin som kan sørge for maskinell plukking av appelsiner.
10.Det er ikke urealistisk at opptil 70 prosent av skatteyderne kan undergis en helt ut maskinell behandling, sa skattedirektør Willy Ovesen på konferansen til Statstjenestemannskartellet i eftermiddag.
11.Efter behørig registrering av tidspunkter, antall stemmer og andre formalia var gjennomgått, ble maskinell telling igangsatt.
12.Friluftsrådet innser at terrengskader ikke er helt til å unngå med moderne og maskinell skogsdrift.
13.Med maskinell produksjon ombord kan trolig dagsfangstene bli adskillig større.
14.Men ny teknologi har igjen gjort brenntorv konkurransedyktig, og det første anlegg for maskinell bryting av torv vil om kort tid bli satt i drift på Andøya i Troms.
Your last searches