Norwegian-Spanish translation of masovn

Translation of the word masovn from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

masovn in Spanish

masovn
teknisknoun horno [m], alto horno [m]
Similar words

 
 

Wiki
Masovn er en ovn for fremstilling av råjern, og den sentrale produksjonsenheten på et jernverk. En moderne masovn er 50 - 100 meter høy og drives døgnkontinuerlig. Prosessen skjer ved at jernmalm og koks mates lagvis ovenfra, mens trykkluft tilføres nedenfra.

Your last searches