Norwegian-Spanish translation of medisinglass

Translation of the word medisinglass from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

medisinglass in Spanish

medisinglass
allmenn? Vial
Similar words

 
 

More examples
1.Innenfor psykiatrien er god tid det samme som mulighet for å bli trygg til å snakke om sider som aldri er kommet frem før fordi dialog ikke har vært mulig, til å møte behandlere som er tilstede som personer og ikke kun som bærere av medisinglass og nøkler.
2.Flere medisinglass har samme form og navn, men inneholder medisin av forskjellig styrke.
Your last searches