Norwegian-Spanish translation of mekanisk

Translation of the word mekanisk from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mekanisk in Spanish

mekanisk
allmennadjective mecánico
  oppførseladjective automático, maquinal
  allmennother maquinalmente
Synonyms for mekanisk
Similar words

 
 

More examples
1.Selv hørte jeg fenomenet første gang for mange år siden, da en norsk mekanisk industribedrift hadde fått tillatelse til å ansette en" selvstendig næringsdrivende" til å utføre en jobb som bedriften tidligere hadde ansatte folk for å utføre.
2.Selv hørte jeg om fenomenet første gang for mange år siden, da en norsk mekanisk bedrift hadde fått tillatelse til å ansette en" selvstendig næringsdrivende" til å utføre en jobb som bedriften tidligere hadde ansatt folk for å få utført.
3.Byggmesterne er for konservative, mens de moderne husfabrikantene i større grad installerer mekanisk ventilasjonsanlegg, særlig i fabrikker.
4.De har elektronisk urverk i stedet for mekanisk, og tilbyr derfor bilistene bedre rettssikkerhet.
5.En rent mekanisk opptelling av kvinne og mannsfremstillingen i lærebøkene var selvfølgelig nokså avslørende.
6.Jeg mener det fortsatt er et potensiale for mekanisk industri her i Risør, men det må til et målrettet samarbeide med den eksisterende industrien.
7.Kristiansand er en sjøfartsby, og vi har rike tradisjoner innen mekanisk industri og innen håndverk.
8.Aktivitetene ved verkstedet har vært jevnt fordelt mellom reparasjon, ombygging og nybygging i tillegg til mekanisk virksomhet, som blant annet har omfattet produksjon av vinsjer.
9.Alle rikets floder, den gule flod og Yangtse ble reprodusert i kvikksølv og ved en eller annen mekanisk innretning fikk man dem til å strømme ut i et miniatyrhav.
10.Allerede Arkimedes skal ha konstruert et mekanisk planetarium, og det er funnet nesten to tusen år gamle astronomiske kalkulatorer.
11.Arbeidsplassene er gått tapt innen skipsbygging, stål, kull og tung mekanisk industri, mens nyetableringene skjer innen petrokjemi, elektronikk, farmasøytisk industri og telekommunikasjoner.
12.Bare norske bedrifter - Norwegian Contractors, Aker og Kværner - deltar også i konkurransen om kontrakten for mekanisk utrustning av betongunderstellet til den ene av de planlagte Osebergplattformene, en kontrakt som også skal tildeles i neste måned.
13.Bedriften er et mekanisk verksted som produserer traller, vogner og tilhengerfester.
14.Blant annet har KVenture flere prosjekter innen mekanisk industri til vurdering.
15.Breien forklarte også at hovedrolleinnehaver Elisabeth Mortensen skulle fremstille en mekanisk dukke, fjernstyrt slik intellektuelle ofte kan virke.
16.DET skjedde, mekanisk sett, ved at vi stilte klokken en time tilbake natt til søndag.
17.Da skal alt være mekanisk, sier Grethe, som har lang erfaring, både fra egne og andres barn.
18.De siste fem årene har vi holdt 500 konserter, og jeg er redd for at det vi gjør skal bli mekanisk hvis vi fortsetter uten stopp.
19.Den har vært og er systematisk og omseggripende, nesten mekanisk virkende.
20.Der er mekanisk verksted og industri, handel og servicebedrifter, noen med store vareleveranser, andre med mye kundebesøk.
21.Derimot ser vi visse muligheter i mekanisk bearbeidelse som gjenging av rør og annen mekanisk virksomhet.
22.Dertil vil også videreforedling av cellulose og mekanisk masse til papir, kreve kraft.
23.Det andre systemet kalles mekanisk avtrekk.
24.Det ene var oppbygging av en egen mekanisk industriavdeling og det andre grubedrift i Ballangen for utvinning av nikkel og olivin.
25.Det er en liten mekanisk prosess som ikke er unaturlig på noen måte, sier Wæhre.
26.Det er helt opplagt at de hus som bygges idag, bygges efter byggeforskriftenes krav om f.eks. naturlig oppdrift, eller der det er mekanisk ventilasjon, efter forskrifter om luftmengder.
27.Det gamle anlegget, som snart er 20 år, er nå mekanisk nedslitt og har lav regularitet og behandlingskapasitet.
28.Det hevdes at malingen både tåler mekanisk slitasje bedre og at den heller ikke brytes like mye ned av sollyset som vanlig gelcoat.
29.Det kan her nevnes at flere større institutter har grunnressurser som f.eks. dataanlegg, bibliotek, mekanisk verksted og kjemisk analyselaboratorium, som kan tilpasses nye forskningsvirksomheter uten altfor drastiske strukturendringer.
30.Det tredje system baserer seg på at både avtrekk og frisklufttilførsel besørges mekanisk ved hjelp av vifter.
Your last searches