Norwegian-Spanish translation of mer

Translation of the word mer from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mer in Spanish

mer
allmennadjective más
  informasjonadjective adicional, suplementario, complementario, adjunto, anexo, más, más específico, más detallado
  adverbother más
  jamførelseother más
  gradother más
  kvantitetother más
Synonyms for mer
Derived terms of mer
affirmere, agglomerasjon, alarmerende, aldri mer, alfanumerisk, altmer, amalgamere, amalgamering, Amerika, amerikaner, amerikanisere, amerikanisme, amerikansk, amerikansk elg, amerikansk fotball, amerikansk whisky, amerikanske kongressen, amerikanske motorforbund, animere, animert, kommer ann på, anmerke, anmerkning, anmerkninger, bemerkelsesverdig, annonsenummer, arbeidskamerat, armere, armert betong, gjenformere, auksjonshammer, etterkommer, balsamere, balsamering, barnesykdommer, bemerkelse, bemerket, benvarmer, frata stemmerett, bismer
bildestormer, romersalat, blåmerke, blemmer, bokmerke, brennmerke, brennmerking, bravurnummer, bumerang, bumerangeffekt, sjarmere, sjarmerende, desmerkatt, dagdrømmer, dagdrømmeri, desimere, desimering, deformere, deformert, deklamere, dekomprimere, deprimere, deprimert, deprimerende, desarmere, dommer, dørhammer, dra nærmere, drømmer, drømmeri, edamer, edamerost, efemer, etterkommere, emeritus, ekstranummer, fallhammer, femmer, filmkamera, sommerfugl, flytte seg nærmere, fokkemers, fødselsmerke, forkomprimere, framholde med utmerkelse, fremmer, fredsdommer, frimerke, frimerkesamler, gå opp i flammer, gasskammer, gi stemmeret, glimmer, gjøre en utmerket jobb, reklamere for, gjøre oppmerksom på, grensemerke, gravkammer, hefteklemmer, hammer, hammer og sigd, handelskammer, heteblemmer, hjertekammer, humerus, hummer, husnummer, i ild og flammer, i flammer, industriomeråde, informere, informere noen, ikke informert, ikke merke, jastemmer, kamera, kameramann, kammer, kammerherre, kammermusikk, kammertjener, kamerat, kameratslig, kameratskap, klarer ikke å takle mer, klarer ikke å holde ut mer, klarer ikke mer, kjennemerke, klassekamerat, klistermerke, kommersialisere, kommersialisme, kommersiell, komprimert, konglomerat, konsummere, kremere, kroppssmerte, kulmeringspunktet, legge merke til, la være ubemerket, alarmere, Latinamerika, latinamerikaner, latinamerikansk, latinamerikansk kvinne, legitimere, legitimert, legitimert sykepleier, legitimert sykepleierske, lekekamerat, limerick, linjedommer, lummert, lummer, merke noe, merke med monogram, merke opp, merke ut, merkes, merkbar, merkbart, merke, merkenavn, merkelig, merkepenn, merkverdig, merkverdighet, merr, messekamerat, maksimere, med mer, mer enn gjerne, merian, mer enn nok, mer enn tilstrekkelig, mer eller mindre, mer detaljert, meridian, meritter, merittert, merittopptegnelse, merittliste, meritokrati, merkantil, meromsetningsskatt, merverdighetskompleks, merverdiskatt, midtsommer, minimere, minnesmerke, nærmere, nattsvermer, neistemmer, nullmeridian, Nordamerika, numerisk, nummer, nummerskilt, nummerskive, nykommer, ubemerket, ulykkeskamerat, umerkbar, omformer, optimere, ormtemmer, ørevarmer, uoppmerksom, uoppmerksomhet, overdommer ved høyesterett, uvedkommen bemerkning, påkalle noens oppmerksomhet, parfymeri, plutselig smerte, polaroidkamera, politidommer, polymer, postnummer, prenumerant, prenumerasjon, prenumerere, prenumerere på, primitive former for liv, programmere, programmerer, programmerbar, proklamere, rentekammer, reformere, reformert, registrert varemerke, registreringsnummer, reklamere, rikdommer, rette oppmerksomheten på, retningsnummer, rødlig fødselsmerke, romer, romerinne, romersk, romersk-katolsk, romkamerat, rustkammer, ryggsmerte, sage tømmer, selge mer enn, samle oppmerksomhet, sengekamerat, sette merke på, sentkommer, serienummer, svømmer, svømmerske, skattekammer, skipskamerat, skilledommer, skimmer, skolekamerat, smergel, smerte, smertefri, smertefull, smertelig tap, smertestillende, smertestillende middel, smerteterskel, små timer, som fremmer, som har problemer med å uttrykke seg, som kommer til slutt, som lett kommer ut for ulykker, sommer, sommerskole, sommerlignende, sommermåned, sommertid, sømmerske, summing av stemmer, spent oppmerksom, spillemerke, sprenglegemer, stammer, merrføll, stor trehammer, strekkmerke, sublimere, sublimering, summer, summere, summering, svermer, Søramerika, søramerikaner, søramerikansk, søramerikansk kvinne, ta en nærmere titt på noe, ta mer, tarmer, telefonnummer, tiltrekke seg oppmerksomhet, tømmer, tømmerkoie, tømmermann, trafikkmerke, oppmerksomhet på det du gjør, transformere, trommer, tollfritt nummer, tollkammer, tåkammer-, typisk amerikansk, unngå ens oppmerksomhet, ungdommer, uniformert, oppmerksom, oppmerksom på, oppmerksomhet, oppmerksomme, uten armer, uten nærmere ettertanke, uten varemerke, utmerke, utmerke seg, utmerkende egenskap, utmerkelse, utmerket, vekke en hel del oppmerksomhet, vekke stor oppmerksomhet, vekke oppmerksomhet, veie mer enn, velinformert, være deprimert, være i flammer, varmer, varemerke, verve stemmer, vannmerke, voksesmerter, ved nærmere ettertanke, ved nærmere vurdering, videokamera, sommerlyn, bemerke, brennemerke, desinformere, estimere, formere, infamere, inflammere, kloroformere, komprimere, konfirmere, konsumere, kostymere, mergle, merittere, merle, normere, nummerere, oppreklamere, oppsummere, parfymere, polymerisere, presumere, resymere, smergle, subsumere, supprimere, uniformere, vomere, øremerke, amerikaner fra Mexico, amerikansk reinsdyr, analog-digitalomformer, armering, avlede oppmerksomheten, bemerkning, billedstormer, bilnummer, binde nærmere, bismervekt, bommert, Bøhmer, damer, det å samles i et konglomerat, dommerembete, estimering, feilinformere, formere seg raskt, få blåmerke, gi stemmerett, gi stemmerett til, hammerhai, høyvannsmerke, informert, iskremmerhus, kammerpike, kanal nummer to, klammeri, klinkehammer, klistremerke, kommersialisering, kommersielt, komprimeringsgrad, kropp uten hode og lemmer, kundenummer, lagkamerat, landemerke, lummerhet, læren om barnesjukdommer, læren om behandling av sjukdommer, læren om hjertesykdommer, med sømmer, med to kammere, mer enn, merke av, merkebeskyttet, merkedag, merkelapp, merket, merket av bekymringer, merknad, Merkur, merverdiavgift, Merverdiomsetningsavgift, nervesmerte, neste nummer, neste tilgjengelige nummer, noe mer, Nord-Amerika, nordamerikaner, normer, normering, numerisk tastatur, nummerering, nummermetode, oppmerksomt, oppsummering, parfymert, person som stammer, programmert handling, på en utmerket måte, randbemerkning, rask formering, romersk spåmann, ryggsmerter, rykke til av smerte, satt merkelapp på, sette i klammer, skarp bemerkning, slummer, slå telefonnummer, smertefrihet, smertelig, som kommer fra, som omhandler barnesjukdommer, sommerferie, sommerlig, spiskammer, stemmer, stemmerett, svimerke, tømmerhogst, tømmerhugger, ubemerkethet, umerkelig, være oppmerksom, Morfei armer, jammer, programerklæring, formerende, kammers, når alt kommer til alt, tømmervei, oppstrammer, hummer og kanari, smertebehandling, den som bestemmer, enemerker, mer enn en gang, kummerlig, kammerorkester, himmelstormer, formering, kummer, renommert, gå nærmere inn på, maksimering, minimering, formere seg, få seg et nummer, fruentimmer, glansnummer, smertensbarn, flimmer, ta i sine armer, et nummer, rømmer, hammerklaver, på kammerset, midtsommersbål, reisekamerat, normert, numerus, synonymer
Anagrams of mer

rem

Similar words

 
 

Wiki
Mer er en liten by med 5 884 innbyggere 1999 i departementet Loir-et-Cher og regionen Centre i Frankrike.

More examples
1.Aksjon Publikum" vil fortsette også neste år og Regjeringen håper aksjonen fortsatt skal bidra til at offentlig virksomhet stadig skal bli mer rettet mot folks ønsker, behov og rettigheter.
2.Aksjon vensteliste" skal være en begynnelse, selve startskuddet på en langspurt hvor det viktigste er å tenke nytt og gjennomføre en mer effektiv sykehusdrift.
3.Aksjon venteliste" skal være en begynnelse, selv startskuddet på en langspurt hvor det viktigste er å tenke nytt og gjennomføre en mer effektiv sykehusdrift.
4.Aldri mer !
5.Aldri mer Oslo S, vi reiser fra Vestbanen så lenge det går tog derfra".
6.Aldri mer lagtempo" har Morten Sæther og Hans Petter Ødegård uttalt.
7.Alle bør få mer av alt" kan følgelig være et greit utgangspunkt for budsjettarbeidet.
8.Antihelter" er mer på moten enn noensinne.
9.Arbeid mindre, lev mer".
10.Arbeidet i folkevalgte utvalg må kobles mer direkte inn i den politiske prosess i partiet, med vekt på oppfølging av program og vedtak," skriver gruppen.
11.At man i 50årene solgte billetter til akvariet a kr. 1, pr. stk. med totalsum kr. 57 452,, og ikke som du sier for hundretusener, er sammen med ovennevnte gave årsaken til at man har finansiert oppsett av et romprogram, og det - efter styrets mening - mer eller mindre fullkomne anlegg som er oversendt Byplankontoret i Oslo for regulering av området Fiskevollbukten.
12.At prisen fra Staten på 50 000 kroner både reelt og i anseelse skal være mer verd for prisvinneren enn en tilsvarende pris på 50 000 fra en fylkeskommune, kan ikke harmonere med grunnleggende prinsipper om desentralisering og demokratisering av offentlig forvaltning.
13.At reklame i eteren er verre eller mer moralsk forkastelig enn andre reklameformer, er vanskelig å fatte.
14.Atmosfæren her i parken ble meget mer kultivert efter at egenandelen ble hevet en smule", var ubetalelig.
15.Atombomben er i og for seg grei nok, men den passer ikke her i Tronjæm," lyder ett av hennes mer innsiktsfulle utsagn.
16.Av flere grunner har jeg bestemt meg for å bli i SydAfrika, først og fremst fordi jeg setter mer pris på og har det morsommere med min idrett her.
17.Bedriftene trenger sine overskudd for å kunne konsolidere seg, for å bli mer stabile og sikre arbeidsplassene.
18.Blir det mer jobb på meg ?
19.Blomsterkurv" er altså mer anonymt, og vi antar derfor at det er blitt omsatt.
20.Bruk de 24 millioner kroner dere hvert år betaler våre fire symfoniorkestre i honorarer som pressmiddel til å forlange mer samtidsmusikk av orkestrene.
21.Cabaret" er noe mer enn en musical blott til lyst.
22.Dagen derpå" effekten fra New Yorkbørsen har forøvrig blitt mer utpreget den siste tiden.
23.Datateknikken eksisterer fordi den gjør det mulig å utføre visse operasjoner raskere, billigere og mer rasjonelt enn man ville klare uten databehandling, og fordi den gjør det mulig å utføre visse operasjoner som man ikke tidligere kunne utføre.
24.De angitte tap virker mer som grove anslag og er efter rettens oppfatning ikke tilstrekkelig grunnlag for namsdom.
25.De grønne" tok 8,2 prosent, hele fem prosent mer enn i 1979, og i tillegg anslås en egen" fredsliste" å ha tatt ca. 1,5 prosent.
26.De har vist seg å holde mer enn produsenten ville love.
27.De ønsket å markere klar front mot pornospekulanter og kvinnediskriminering, men hadde ikke mer enn kommet på lufta før de oppsøkte de fleste fallgruver som var å finne.
28.Deffayetkvartetten" har spilt sammen i mer enn 25 år.
29.Den berømmelige dagen" hadde jeg tatt opp i min andre diktsamling, jeg vil ikke engang nevne den, for jeg har utelatt den siden ; boken var i trykken, det var ikke noe mer å gjøre med det.
30.Den forskningen jeg selv har gjort på dette området, for syv eller åtte år siden, og som jeg har snakket med flere kjemikere og kunstnere om, får meg til å tro at selv om vi antar at en substans mer følsom enn sølvklorid er blitt oppdaget, ville man fremdeles ha store problemer med å fremstille de mest perfekte av alle tegninger.
Your last searches
mer