Norwegian-Spanish translation of merkes

Translation of the word merkes from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

merkes in Spanish

merkes
følelserverb ser visible, ser aparente, mostrarse
Similar words

 
 

More examples
1.Bare gjennom aktiv vilje til forenkling og service hos den enkelte ansatte og på det enkelte offentlige kontor vil vi oppnå resultater som merkes av publikum, skriver også statsråden.
2.De vil kunne merkes på de fleste områder.
3.Det merkes når 250 000 skoleelever over hele Norden går ut på gaten og trekker lasset samtidig.
4.Hjelper det deg så det merkes ?
5.Hvordan vil de foreslåtte reformene først og fremst merkes ?
6.I menighetene håper jeg reformene merkes ved at bekjennelsesspørsmål ikke bare er sentrale organers sak, men noe nært og avgjørende for det levende menighetsliv.
7.Jeg tror absolutt at vi vil merkes og kunne trekke flere japanske turister til Norge, selv om den dominerende virksomhet for kontoret blir å markedsføre helheten.
8.Kristelig Folkeparti har sine hjertesaker i behold, og det skal merkes at vi er her, sa Synnes, som mente at man over tid vil vurdere de erfaringer man gjør, både med samarbeidspartier og med opposisjonen.
9.Kunne det merkes personlige problemer hos ham, f. eks. i forbindelse med hans omtalte spillelidenskap ?
10.Mange tusen flere ungdommer pr. dag vil nok merkes, sier badevaktene.
11.ANLEGGSTIDEN anslås til bare totre år, og sett med tradisjonelt blikk, vil arbeidene nesten ikke merkes i det eksisterende bybilde.
12.AVSPENNINGEN mellom BRD og DDR merkes også langs den østtyske grense.
13.All den tid det nå er femten år siden siste makrellklaff, begynner det å merkes drastisk, og en rekke fiskere har gitt opp yrket.
14.Alle besvarelser merkes med avsenderens navn, privatadresse, og eventuelt telefonnummer.
15.Alle besvarelser merkes med avsenderens navn, privatadresse, og eventuelt telfonnummer.
16.Alle besvarelser merkes med avsenderens navn, privatadresse og eventuelt telefonnummer.
17.Alle helsefarlige produkter som produseres i Norge eller importeres hit til landet efter 1. mars 1984 skal merkes efter nye forskrifter.
18.Alle slike skal merkes med gul farve med båtens registreringsnummer efter bestemte regler.
19.Arbeidsløshet merkes også som et økende problem i Bærum.
20.Arbeidstilsynet mener at rensemiddelet må merkes bedre, slik at de som benytter det er klar over faren.
21.At alle hans erfaringer nu kommer ham til gode som artist, merkes i særdeleshet i tittelsangen," Sunshine In The Music" og" Reggae Night".
22.At den relativt lille scenen på Trøndelag Teater blir et problematisk oppholdsted og en trang tumleplass for oppbudet av adelsmenn og borgere, offiserer og soldater, poeter og lommetyver, fløytespillere og fruktselgere, samt skuespillere og publikum i det innlagte teater oppe på scenen, det merkes.
23.At han allerede var avhengig av morfin var hverken kjent eller kunne merkes på ham.
24.At noe ekstra er på gang, vil merkes allerede klokken syv imorgen tidlig.
25.Bankvesenet i Norge arbeider med et nytt system som skal hindre at senere endringer på samme måte skal merkes av publikum.
26.Bør godterier, potetchips og annet usunt smågodt som folk stapper i seg, merkes med en statlig advarsel om mulig helsefare, slik det gjøres med tobakk ?
27.Christie forsikrer imidlertid at gassbehandlingen ikke vil merkes av besøkende efter at husbukken er uskadeliggjort.
28.DDR er det rikeste land i det kommunistiske ØstEuropa, men også der merkes følgene av den internasjonale konjunkturkrise.
29.Da merkes det nemlig bedre.
30.De daglige forandringer merkes ikke så godt før man ser dem samlet i eftertid, sier Flage Pettersen.
Your last searches