Norwegian-Spanish translation of miniatyr

Translation of the word miniatyr from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

miniatyr in Spanish

miniatyr
allmenn? miniatura
Derived terms of miniatyr
Similar words

 
 

Wiki
Miniatyr kommer av et latinsk ord for rødfarge, var opprinnelig navn på illuminerte bokstaver i gamle håndskrifter. Brukes i dag om en del små ting som i alt og ett er likt med det samme i vanligere format. Det er nå vel så vanlig å bruke kortformen mini om små størrelser.

More examples
1.Vannliljen / Miniatyr / Akvarell" av Alf Hurum heter det neste innslag, hvor Desiree Paulsen spiller, og så får publikum oppleve en pantomime," Danseliv", som Annemari Autere har laget til Jane Hveding, ledsaget av musikk fra Ouverture Bourree for trompet av Telemann.
2.Alt i alt ble det konkurrert i ni klasser, inndelt efter alder og dyktighet, alle i øvelsen 30 skudd miniatyr på 15 meters hold.
3.Byggverket blir en sammenstilling av karakteristiske, norske bygninger i miniatyr, som eksempelvis Bryggen i Bergen og Akershus festning.
4.Den kanadiske haven er laget av klipper og fjell i miniatyr mens tyskerne varter opp med sjeldne planter som aldri har vært vist i Storbritannia før.
5.Efterhvert som bitene nå er kommet på plass, er det tydelig at arkitekt Pål Henry Engh og hans medarbeidere har lagt vekt på å gjenskape miljøene i miniatyr og gi et inntrykk av den livsvirkelighet som møtte de nye norskamerikanerne.
6.En kaotisk blanding av parkeringsplasser, brakkeby og et Grønmo i miniatyr !
7.En kopi av sarkofagen er forøvrig laget av en kunstner i provinshovedstaden Burgos, riktignok i miniatyr, 60 cm. lang, men det er meningen at den skal stilles opp i Håkonshallen i Bergen.
8.En miniatyr av Grete Waitzstatuen er satt opp til den klubben som får flest deltagere under den stipulerte maksimaltiden.
9.En miniatyr av dronning Anna av England og Skottland, som feiret sitt bryllup i Ladegården i Oslo, er til salgs på en auksjon hos Sothebys i London 12. mars.
10.Et levende folkemuseum i miniatyr, der alle stuer brukes.
11.Foruten luftgevær var det 60 skudd liggende og helmatch miniatyr.
12.Fylket er et Norge i miniatyr, med store utkantproblemer.
13.HARALD STENVAAG skjøt fullt hus på miniatyr, 15 meter, under kretsmesterskapet i Oslo / Bærum.
14.Han gjennomgår perioder av galskap, han gjenskaper helt alene et europeisk samfunn i miniatyr.
15.Harald Stenvaag imponerte og skjøt fullt hus under Blinken miniatyr og pistollags 75års jubileumsstevne på Kringsjå lørdag.
16.Hun er den skiftende bris gjennom en dukketeaterscenografi som står og svaier i miniatyr.
17.Intime menneskeskildringer var en utvei portretter i miniatyr av filosoferende kvinner og menn forkledt som harlekiner og andre fabelskikkelser.
18.Kreasjoner som ligner på juletrær, fjernsynsapparater eller selv Ascotbanen i miniatyr er bærbare hodeplagg der.
19.Men flesteparten av de utstilte arbeider er malerier i miniatyr, perlemorlysende sammenføyet av kortere, små strøk.
20.Nei, det blir også en Amerikareise i miniatyr - fra Christiania til New York.
21.Nå må ingen tro at det bare er Lillehammer i miniatyr man finner ved Øyer Gjestegård.
22.Om det finnes noen hovedstad i verden som med rette kan kalles et miniatyr av hele landet, må det være Oslo.
23.Prisen består konkret i en større sjekk, og en miniatyr av Aschehougs statue på Sehesteds plass," Evig liv" utført av Ørnulf Bast.
24.Riktig innbydende var det hele lagt opp, buffeten med de mange desserter bragte tanken hen på et FN i miniatyr, prydet med medlemslandenes flagg.
25.Rundt anlegget trafikkerer et minitog med skikkelig damplokomotiv og tre gamle jernbanevogner, som er kopi i miniatyr av de vogner som ble brukt på en lokalbane i Gudbrandsdalen i våre besteforeldres tid.
26.Skyttere fra syv nasjoner, med østtyskerne som presumptivt sterkest, kommer for å skyte de olympiske øvelsene, helmatch 60 skudd liggende, miniatyr og luftgevær.
27.Sprutende damplokomotiv i miniatyr, med skingrende togfløyte og blank messing. nydelige treskjæringsarbeider og fantasifulle tekstilbilder.
28.Stenvaag starter med NM luftgevær og miniatyr 15 meter på Voss førstkommende helg.
29.Stikkordet er treskjærerkunsten som vikingenes langskip fraktet med seg til Normandie og normanniske krigere derfra siden tok med seg til Middelhavet - og som vi idag kan beundre i form av keramikkdukker i miniatyr.
30.Svein Ellingsen er ikke bare salmedikter, han maler også gouachemalerier i miniatyr og dekorerer påskeegg i gammel østeuropeisk tradisjon.
Your last searches