Norwegian-Spanish translation of ministerium

Translation of the word ministerium from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ministerium in Spanish

ministerium
politikknoun ministerio [m]
Synonyms for ministerium
Similar words

 
 

Wiki
Ministerium betegner - enten et departement (altså noe som styres av en minister) - f.eks. samferdselsministeriet; - eller hele regjeringskollegiet, gjerne med lederens (statsministerens) navn som beskrivelse - f.eks ministeriet Sverdrup. Om norske forhold er uttrykket i begge betydninger lite brukt i dag, men i Danmark er det levende.

More examples
1.Det er Nakasones tredje ministerium siden han kom til makten i november 1982.
2.Dette ministerium forvalter fredningslovene.
3.Dette skjedde også denne gang, idet forslaget om ansettelse av den person det her dreier seg om ble fremmet av det sovjetiske ministerium for høyere og midlere spesialutdannelse overfor norske myndigheter som igjen formidlet forslaget videre til vedkommende lærested.
4.En slik tilflukt til ambassadene er" ingen brukbar bakvei ut av DDR", erklærte statssekretær Ottfried Hennig i Bonns ministerium for indre tyske saker mandag.
5.Enkelte som er mindre vant til denslags, ville nok her ønsket seg en mer aktiv støtte fra Treholts ministerium enn det som kom.
6.Han hentet flere tidligere straffede homoseksuelle til sitt ministerium i håp om å skaffe fellende bevis mot Kiessling, lenge efter at det var klart at materialet ikke holdt vann.
7.Hans ministerium satt også med skatteavgjørelsen.
8.På ett sentralt punkt var alliansen foreløpig svak, nemlig i unionspolitikken, der de Moderate i 1891 fortsatt sto nærmere Venstre og bidro til uten å ønske det - å rive grunnen bort under Stangs første ministerium.
9.På folkemunne i Bonn heter Wörners ministerium nå" Onkel TomToms hytte".
10.Samarbeidet med de Moderate var en forutsetning for valgseieren i 1888 og dannelsen av Stangs første ministerium i 1889.
11.Sikkerhetspolitiet sorterer under dette ministerium, og alle vet at det i sin tjeneste har beinharde kommunister.
12.Spesielt har det gjort et negativt inntrykk i det politiske miljø at Wörner sist fredag i flere timer underholdt seg i sitt ministerium med den sveitsiske skribent og skuespiller Alexander Ziegler - som ble hentet til Bonn efter at han hevdet å sitte med kompromitterende lydbåndopptak om Kiessling.
13.Massevis av sprø ideer skal realiseres ; eget ministerium opprettes, egne borgerbrev utstedes, det skal flagges overalt med Drøbakvimpler og til og med en egen Drøbak brus skal lanseres.
14.De seks departementer som nå blir slått sammen er jordbruksministeriet, departementet for frukt og grønnsaker, departementet for kjøtt og melk, departementet for næringsmiddelindustrien, departementet for byggevirksomhet innen jordbruket samt komiteen (et ministerium av noe lavere rang) for produksjon og forsyning av teknikk til jordbruket.
15.Det er ingen tvil om at han hadde tilgang til opplysninger av uvurderlig betydning for det østtyske ministerium for statens sikkerhet.
16.Et gresk tankskip ble igår angrepet av en rakett i Den persiske gulf da det var på vei fra Kuwait til SaudiArabia, ifølge det greske ministerium for handelsflåten.
17.Tallrike avsløringer har vist at vesttyskere med familie i øst har latt seg presse eller lokke til å tjene DDRs ministerium for statens sikkerhet.
Your last searches