Norwegian-Spanish translation of misere

Translation of the word misere from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

misere in Spanish

misere
allmenn? la miseria
Synonyms for misere
Derived terms of misere
Similar words

 
 

More examples
1.Dersom vi idag kunne samles om en lignende innsats mot narkomanien der vi tok like strenge regler i bruk for å isolere" smittekildene", er det grunn til å tro at vi ville kunne lykkes i å fjerne denne nye trusel mot vår ungdom og sanere de miljøer av dyp sosial misere som har utviklet seg i vårt samfunn.
2.Er hun årsak eller medvirkende til mannens misere ?
3.Ernst Føyn gikk sterkt inn for å bekjempe forurensningsforholdene i Oslofjorden, som han hadde sett utvikle seg fra 1920årenes idyll til 1950årenes misere.
4.For det andre kan han spasere uskadet ut av en misere som ville drept en hvilken som helst annen politiker.
5.Her sloss hun i 14 år med sitt arbeid, sine nerver, en tiltagende ensomhet og materiell misere til hun, i 1913, blir internert på et grunnlag som idag kan synes tvilsomt.
6.Hvem har skylden for denne misere ?
7.I denne uken leverte en offentlig oppnevnt kommisjon en granskningsrapport hvor den påpekte flere årsaker til Amerikalinjens misere.
8.Kan man, for den sakens skyld, lære sosial misere og urettferdighet ?
9.Men forfatteren har ikke vært raus når det gjelder nøkler til hennes og mannens misere.
10.Det er Park og idrettsvesenet i Oslo kommune som er ansvarlig for bemanningen av telleapparatene, sier sekretær Tom Stordahl, som slett ikke vil være med på at avviklingen var noen misere.
11.Alkoholikerens selvbedrag og ustanselige hang til å gi alt og alle andre skylden for sin misere, forduftet.
12.Den økonomiske misere vi er i, må ikke legge byrder på unge, eldre, kollektivtrafikken etc., som den gjør idag, gjennom den politiske ledelses nedskjæring på det kommunale engasjement.
13.Deres viktigste bidrag til menneskehetens misere i vårt århundre har vært å levere tankegods til totalitære samfunnssystemer og ellers forkvakle enhver problemstilling, forkludre de løsninger som vitenskapens og teknologiens potensial har lagt opp til.
14.Det er lite hold i Johnsruds påstander om" misere"," tankegods til totalitære samfunnssystemer" og forkludring av" teknologiens potensial".
15.Det er skilsmissen som er skyld i min misere.
16.Det skal ikke bli noen Val mIsere for 19åringen.
17.Kan noe gjøres med den misere som morsmålet åpenbart befinner seg i ?
18.Med trygg bakgrunn i statistisk materiale viser Oslo Arbeiderparti hva de kaller en økonomisk misere.
19.Men en annen grunn til at utstillingen ble noe av en misere var det elendige sommerværet for 102 år siden.
20.Oslos økonomiske misere skyldes i stor grad at folk arbeider i Oslo, men skatter i nabokommuner.
21.Samtidig oppfordres folk til å kjøpe lodd for å støtte foreningens arbeide, men regner foreningen med å selge ut alle loddene efter fjorårets misere ?
22.Som tidligere statssekretær i Kommunal og arbeidsdepartementet måtte Kjell Stahl være med på å ta ansvaret for bl.a. økende ledighetstall og annen misere på arbeidsmarkedet.
Your last searches