Norwegian-Spanish translation of mislede

Translation of the word mislede from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mislede in Spanish

mislede
rettsvitenskapverb instruir mal
Synonyms for mislede
Similar words

 
 

More examples
1.Taleren anklaget Regjeringen for å mislede folk når den påstår at økningen i bevilgningene til helse og sosialformål har vært på 50 prosent efter regjeringsskiftet i 1981, uten samtidig å forklare bakgrunnen for dette tallet.
Your last searches