Norwegian-Spanish translation of misoppfatning

Translation of the word misoppfatning from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

misoppfatning in Spanish

misoppfatning
misforståelsenoun malentendido [m], desacierto [m], engaño [m]
Synonyms for misoppfatning
Similar words

 
 

More examples
1.Han skal ikke settes i den situasjon at han blir sin egen anklager på grunn av fortvilelse, evnesvakhet eller misoppfatning av rettergangsregler.
2.At man må være minst to meter høy eller helst god nok for Filhamonien, er også en utbredt misoppfatning, beklager Amundsen - selv 1976årgang og Kampegutt.
3.Det er en misoppfatning dersom en tror at en svær brist i organiseringen og dimensjoneringen av almenlegevakten i Oslo nå er avslørt, og at en større ressursinnsprøytning nødvendigvis er påkrevet.
4.En annen misoppfatning går ut på at bare jenter misbrukes seksuelt.
5.Kritikken er ubegrunnet og representerer en misoppfatning av de problemer dagens miljøverndepartement strir med.
Your last searches