Norwegian-Spanish translation of moral

Translation of the word moral from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

moral in Spanish

moral
allmennnoun moral [f], moralidad [f]
  moralsk oppførselnoun conciencia [f], escrúpulos [mp]
  historienoun moraleja [f]
Synonyms for moral
Derived terms of moral
Anagrams of moral
Similar words

 
 

Wiki
Moral er det verdisystem som legges til grunn for viljens målsettinger og tabuer. Som eksempler på elementer i dette verdisystemet kan nevnes: - Dyd, en moralsk verdifull egenskap eller handling - Kampånd, kampmoral, evne til å beholde troen på en institusjon eller et mål - Lærdom, leveregel som kan trekkes ut av en fortelling eller hendelse.

More examples
1.Det får inte finnas en moral for kvinnan och en annan för mannen.
2.Det må ikke praktiseres rutiner eller fastsettes interne bestemmelser som begrenser pasientenes rett til å leve i samsvar med sitt livssyn, sin moral og sin religion.
3.Kan mennesker med ulikt livssyn samtale og ha en felles moral ?
4.Lov og moral"," I gode og onde dager", Oslo 1979, s.
5.No sex, please, were British" er en ellevill farse som tar utgangspunkt i britenes moral og kamp mot pornografi.
6.Norske bøker har for streng moral - og stiller for mange spørsmål om liv og død som ikke angår andre." - Jeg finner det ufattelig at han uttrykker seg slik, sier Egil Børre Johnsen.
7.Su"ddeutsche Zeitung" skriver i en kommentar onsdag at i 1944" bestod den tyske shizofreni i det faktum at man måtte ønske seg sitt eget nederlag og" fiendens" seier, hvis man ville sikre en mulighet for at en ny moral og en fri sivilisasjon skulle utvikle seg i Tyskland".
8.Vi tror derimot at det å møte meningsytringer om politikk, moral og religion med straff rett og slett er farlig fordi det strider mot demokratiets grunnleggende ide om fri meningsbrytning.
9.Av dette trekkes følgende moral ?
10.Boken er et forsøk på folkeopplysning, et forsøk på forklaring av forbindelsene mellom makt og moral.
11.De nye prevensjonsmidlene har fjernet grunnlaget for gamle dagers moral, mener sosialmedisiner Berthold Grünfeld.
12.De nye prevensjonsmidlene har fjernet grunnlaget for gamle dagers moral.
13.Det ble diskutert ulike muligheter, men jeg er ikke økonom eller politiker, jeg snakker om moral, sa den sydafrikanske biskopen.
14.Det er også spørsmål om moral, sier administrasjonsjef Hidas.
15.Det er å gjøre en trener, leder eller helst en spiller ansvarlig for oppførsel og moral i en klubb.
16.Det skulle en spesiell moral til for å bære medgangen de første årene, mener Ragnar Johansen.
17.Folks moral er ikke som før når det gjelder penger De skal bare ha og ha...
18.Hvorfor skulle det være så galt å undersøke en såkalt etisk dikters moral.
19.I en slik turnering forutsettes det god moral i laget og det har vi.
20.I forhåndslagringssaken var det ikke bare spørsmål om suverenitet, men også om moral og velbegrunnet frykt.
21.Man holder seg jo fremdeles til en flokk eldgamle ørkenprofeters eldgamle belæringer om hva som bør ansees som gjeldende moral.
22.Men man kan ikke uten videre overføre den individuelle moral på staten.
23.Moral er noe altomfattende, det er ikke bare sex.
24.Norske bøker har for streng moral - og stiller for mange spørsmål om liv og død som ikke angår andre.
25.Ved siden av å formidle litt moral ønsker vi å fortelle publikum at vi gjør så godt vi kan ut fra de forutsetninger vi har.
26.Våre foreldre er litt for strenge, spesielt når det gjelder moral, mener Francesca.
27.Arne trodde ikke på Gud og lot seg ikke belaste med noe så tåpelig som moral.
28.At forestillingen hadde en moral, du skal ikke lyve, du skal hjelpe andre, skjemmet ikke.
29.Begrepene moral og umoral vekker så mange slags assosiasjoner.
30.Brukt på dagens situasjon er det to typer livsstil der" bruk og kast"typen fordømmes av fabelens moral - helt på linje med hva som må bli hovedgrunnlaget for utviklingen av fremtidens Norge.
Your last searches