Norwegian-Spanish translation of motsats

Translation of the word motsats from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

motsats in Spanish

motsats
ulikhetnoun contrario [m], opuesto [m]
  karakter - mannnoun polo opuesto [m]
  karakter - kvinnenoun polo opuesto [m]
Synonyms for motsats
Derived terms of motsats
Similar words

 
 

More examples
1.Mitt liv er ingen motsats til mitt verk, mitt verk er en bekreftelse av det liv jeg har levet.
2.I en slags motsats står småbrukere og bønder på" vanskelige" gårder.
3.Johan Kvandals Capriccio fra op. 16 ble konsertens humørfylte motsats både til den maleriske innledning og den mer dypsindige avslutning.
4.Denne forbundsrepublikken står ikke i noen kontinuitet til Det tredje rike, men er tvert om dannet som en motsats til det, sier Brandt.
5.Det finnes også en motsats idrettsidealene.
6.Föränderligheten medförde nya filosofiska system, och med dem tankeriktningar som stod i rak motsats till Herakleitos egen.
7.I tillegg kommer gruppene som sprang ut av studentopprøret på slutten av 1960årene, eller disses motsats i form av nyfascistbevegelsen på Kontinentet.
8.Kärnfysikern Fritjof Capra kastar i" The Tao of Physics" (en redogörelse över den nya fysiken) också ett upplysande sken över 60talets omstörtningar, och menar att den helhetstanke som bl.a. yogin står för i västerlandet har existerat i sin raka motsats under de senaste århundradena.
9.Steffen Tangstad sitter med omelett og melk ved et bord på København Sheraton som en levende motsats til alle forutfattede meninger og" synser" om hva og hvordan en bokser er.
Your last searches