Norwegian-Spanish translation of motsi

Translation of the word motsi from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

motsi in Spanish

motsi
allmennverb desmentir, contradecir
  uttaleverb contradecir, no estar de acuerdo
Synonyms for motsi
Derived terms of motsi
More examples
1.Det er vanskelig å motsi dem som hevder at selen, som enhver mor, lider av å miste sitt avkom, selv om vi ikke kan registrere det.
2.Fordi det ikke gikk an å motsi ham.
3.Våre forbindelser med USA har aldri vært bedre, fastslår statsminister Shamir i valgkampen, og det er svært vanskelig for Maarach å motsi ham.
4.Det ville være et svik om Kirken idag - av frykt for å konkurrere med eller motsi politiske partier - tier med sitt budskap når den ser urett begått.
5.Et ord kan alltid motsi et annet ord, men hvilket ord kan motsi virkeligheten ?
6.Gerd brukte argumenter, gode argumenter, som ingen til slutt kunne motsi.
7.Han sier selv at han er full av fanden, og jeg skal ikke motsi ham.
8.Hvem tør å motsi dem ?
9.Ikke et menneske vil motsi det og slett ikke busssjåføren fra Frederiksverk.
10.Jeg skal ikke motsi dem.
11.Man ønsker ikke å motsi Washington i en så viktig sak, og man antar at en lav profil kan være gunstig for norsk gasseksport.
12.Og jeg skal ikke motsi ham.
13.Vi fant å måtte motsi det for ikke å legge et uberettiget samvittighetspress på de ansvarlige, som har tungt nok å bære fra før.
14.På bakgrunn av den sterke økonomiske aktivitet skal jeg ikke motsi påstandene.
15.Flertallets hovedbegrunnelse for å motsi kjønnskvotering er at slikt ikke er riktig fordi representasjon i LOs organer i stor grad er fastsatt gjennom valg i de enkelte forbund.
16.For en protestbevegelse av denne karakter er det lettere med en enslig representant, som i regelen unngår å motsi seg selv.
17.Jeg skal ikke motsi at dette er riktig.
18.Man skal være varsom med å motsi kunder som har denne innstillingen.
19.Offiserene kunne miste nødvendig autoritet, hvis tillitsmenn skulle motsi dem på møter.
Similar words

 
 

motsi as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) motsimotsiendemotsagt
Indikative
1. Present
jegmotsier
dumotsier
hanmotsier
vimotsier
deremotsier
demotsier
8. Perfect
jeghar motsagt
duhar motsagt
hanhar motsagt
vihar motsagt
derehar motsagt
dehar motsagt
2. Imperfect
jegmotsa
dumotsa
hanmotsa
vimotsa
deremotsa
demotsa
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde motsagt
duhadde motsagt
hanhadde motsagt
vihadde motsagt
derehadde motsagt
dehadde motsagt
4a. Future
jegvil/skal motsi
duvil/skal motsi
hanvil/skal motsi
vivil/skal motsi
derevil/skal motsi
devil/skal motsi
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha motsagt
duvil/skal ha motsagt
hanvil/skal ha motsagt
vivil/skal ha motsagt
derevil/skal ha motsagt
devil/skal ha motsagt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle motsi
duville/skulle motsi
hanville/skulle motsi
viville/skulle motsi
dereville/skulle motsi
deville/skulle motsi
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha motsagt
duville/skulle ha motsagt
hanville/skulle ha motsagt
viville/skulle ha motsagt
dereville/skulle ha motsagt
deville/skulle ha motsagt
Imperative
Affirmative
dumotsi
viLa oss motsi
deremotsi
Negative
duikke motsi! (motsi ikke)
dereikke motsi! (motsi ikke)
Your last searches