Norwegian-Spanish translation of multippel sklerose

Translation of the word multippel sklerose from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

multippel sklerose in Spanish

multippel sklerose
medisinnoun esclerosis múltiple [f]

 
 

More examples
1.50 multippel sklerose (MS) pasienter fra Rogaland skal i nærmeste fremtid begynne behandling i trykkammer for å få hjelp mot sykdommen.
2.Behandling med dykkerkammeropphold for multippel sklerosepasienter, som nylige forsøk i Stavanger har aktualisert, ble også tatt opp av flere spørsmålsstillere under Multipel sklerose (MS) forbundets temadag på SAShotellet lørdag.
3.Dosentene Vanvik og Nyland delte denne gang 100 000 kroner som skal brukes til videre forskning omkring multippel sklerose.
4.Man forstår godt at enkelte som lider av multippel sklerose gjerne vil prøve nye behandlingsmetoder, men en viss skepsis kan likevel ikke skjules på forbundshold, og der håper man bare på at slike forsøk ikke vil medføre skader for pasientene.
5.Det er mange av oss som mener at multippel sklerose kan skyldes et smittestoff, men ingen har til nå klart å identifisere det, sier Vandvik til NTB.
6.Det hele begynte i 1983, da et helt kobbel engelske toppmusikere gikk sammen for å holde en konsert for å samle inn penger til Lane, som var rammet av den uhelbredelige sykdommen multippel sklerose.
7.En god del av inntektene går nemlig til medisinsk forskning, konsentrert om den uhelbredelige sykdommen multippel sklerose.
8.Idag kan legene bare dempe symptomene ved multippel sklerose.
9.Mellom 4000 og 5000 nordmenn er rammet av multippel sklerose.
10.Når sosialrådmannen foreslo fysikalsk behandling, var det fordi Oslo Trygdekontor refunderer behandlinger 100% for alvorlige lidelser, som f.eks. polyomyelitt, cerebral parese og multippel sklerose.
11.Poenget er at vi har funnet data som peker i retning av et nytt virus hos mennesker med multippel sklerose, sier Sandberg.
Your last searches