Norwegian-Spanish translation of myndig

 
 

More examples
1.Det er ikke så lett å gå rundt med myndig mine bestandig, men skogsfolket er stort sett flinke til å flytte seg når vi ber om det.
2.Og så har selskapet fått en myndig styreformann i h.r.advokat Jon Lyng ?
3.Agnete G. Haaland gav liv til en varm og myndig ungpike som kastes ut i konflikt gjennom kulturkollisjonen mellom gammel og ny tro.
4.Arvid Pettersen maler med myndig kraft på mere eller mindre kasserte gamle planker, bord, lemmer - og kondemnerte bilradiatorer.
5.Av en myndig, professoral stemme ble tyske offiserkadetter for få dager siden ledet gjennom utstillingen" Samvittighetens opprør" i Forbundsdagen i Bonn, om en gruppe offiserers mislykkede anslag mot Hitler for 40 år siden, den 20. juli 1944.
6.De er ladet med spenning og et gjennomreflektert og / eller intuitivt myndig innhold.
7.Den ene, Anders Kirkegaard, stanset meg med bizarr fantasi og en inntrengende kroppsfølelse uttrykt i fysisk nærgående farve og en myndig, tildels virtuos form.
8.Desto mere forbløffende er derfor et renstrøket bilde, myndig malt på strak arm i et storlinjet oppslag, basert på en fast og klar kontrastvirkning mellom komplementærfarvene rødtgrønt.
9.Det er klart at en myndig delegasjonsordning må tilpasses de konstitusjonelle erfaringer og de institusjonelle forutsetninger i de enkelte land.
10.Det er nemlig ingen selvfølge at foreldrene understøtter en hele livet, og det har de heller ingen plikt til efter at man har fylt 18 og er" myndig".
11.Det krever naturligvis sin pris i et visst tap av myndig modellert helhetskarakter.
12.Dirigenten Emil Tchakarov hadde overblikk, og holdt det hele sammen uten å virke påtrengede myndig.
13.Efter sesongslutt ifjor tok også sistnevnte på seg en myndig røst.
14.Efterhånden blir styrken mere markant, opprørsånden likeså - og man sitter igjen med inntrykket av et myndig og helstøpt menneske i en tid ellers så kuende fordomsfull.
15.En myndig amerikaner holder på en av dem og gir sine direktiver til spillerne.
16.En renstrøken karmosinrød flate står her ganske myndig og raffinert mot prikkete flater i en særegen billedbygning.
17.En særlig inntrykksfull variant er et av de siste bildene, malt i år," Lampen i vinduet", hvor hastig malte felter av grønt, gult, mørkeblått og bleket rødt danner en herlig rik og myndig samklang.
18.En tilstrekkelig aktiv og kyndig og myndig sprogkonsulent ville i samarbeide med NRKansatte hatt en enestående chanse til å fremme godt, korrekte og nyansert norsk sprog - uansett målføre.
19.Et par er formet med en mere umiddelbar kraft, eksempelvis nr. 12" Open Letter" med et håndtrykk som blikkfanger og kontrast mot en koloristisk myndig bakgrunn.
20.Forfatteren Jan Erik Rekdal benytter denne anledningen til å trekke en myndig skikkelse fra nordisk litteratur frem i lyset.
21.Fremdeles regjerer hun, med myndig stemme og sikker hånd, antropologisenteret NaBolom, som hun og hennes danske mann, Frans Blom, har bygget opp i fjellbyen San Cristobal de las Casas i SydMexico.
22.Fåmælt og myndig forklarer streken romdybde og former.
23.Først gjorde myndig hetene det, så overtok private krefter.
24.Gene Hackman er knapp og myndig, en oberst med en viss tragisk verdighet.
25.Guri Kolbjørnsen i Kate Frukt og Tobakk i Parkveien sender oss et myndig blikk over disken.
26.Han er imponert over hvor myndig legfolk har opptrådt, de er ikke kuet av prester og biskoper.
27.Han ser myndig utover forsamlingen.
28.Han var knapt myndig da han skrev boken" Å ri en tiger".
29.Hun karakteriserer seg gjerne som myndig, men ikke streng.
30.Hun var også en myndig dame.
Your last searches