Norwegian-Spanish translation of nøytral

Translation of the word nøytral from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nøytral in Spanish

nøytral
allmennadjective neutro, neutral, no comprometido, imparcial
  fargeadjective neutro
  lingvistikkadjective neutro
  kjemiadjective neutro
Derived terms of nøytral
Similar words

 
 

More examples
1.Naturligvis kan en nøytral stat som er ivrig efter å unngå alle friksjoner, bestemme overfor sine undersåtter at de skal avstå fra å forsyne krigførende med våpen etc.
2.Opprettelsen av en rakett og atomfri sone i Norden kunne bli første steg mot alle nordiske lands overgang til nøytral status.
3.Opprettelsen av en rakett og atomvåpenfri sone i Norden kunne bli første skritt mot alle nordiske lands overgang til nøytral status.
4.Avisene gir for mye positiv og nøytral fremstilling av rusgifter når vi tar i betraktning de problemer de skaper i samfunnet, og alkohol får altfor lite omtale i forhold til narkotika når vi vet at alkohol foreløbig er årsak til langt større og omfattende problemer enn narkotika.
5.Barrieren mot å slippe til stoff om vår virksomhet og resultater av nøytral forskning om samfunnsutviklingen, er stadig blitt mer massiv i de store Osloavisene.
6.Det viktigste er å holde seg nøytral og å opprettholde et solid kontaktnett innen administrasjonen selv om politikerne kommer og går.
7.Forbrukerbevegelsen i Norge er politisk nøytral, og det jobber jeg aktivt for at den skal være.
8.Jo mer man erkjenner at Kirken ikke kan være politisk nøytral enten den velger å tale eller å tie, desto viktigere blir det å holde fast på balansen mellom kirkelig profetisk tale og almindelige politiske erklæringer.
9.Signaler som ble gitt i forbindelse med" Alexander L. Kielland"ulykken ga uttrykk for ønske om øket kontroll fra nøytral instans, dvs. myndighetene.
10.Vi har fortsatt store udekkede behov, men ingen nøytral observatør er i tvil om at situasjonen tross alt er bedre idag enn den var da vi overtok i 1981, understreket Norvik.
11.Vi har også sett tendenser til at bøker som er skrevet efter en viss oppskrift er blitt favorisert, fremholder Heggland, som setter sin lit til at de som driver Dagens Bok vil føre en politisk nøytral utvalgspolitikk.
12.Å angripe enhver nøytral undersøkelse for å hindre at denne saken overhodet blir tatt opp ?
13.110 kommuner forlanger at takvinkelen skal ligge mellom 1520 grader og at tekkingen må være nøytral.
14.130 ganger har Everton møtt Liverpool i obligatorisk kamp, men for første gang skal de to lagene gjøre opp på helt nøytral grunn.
15.Aarflot sa at Kirken ikke skal være nøytral i fredsarbeidet, men at den har et ansvar for hele menneskeheten og et ansvar for at Guds vilje skal bli forkynt og relatert til konkrete samfunnsspørsmål.
16.Afghanistan opprettholdt lenge sin stilling som nøytral stat og ble et helhjertet medlem av den alliansefrie bevegelse.
17.All den tid semifinalene spilles på nøytral bane, kan Southampton bli FAcupmester uten å ha spilt en eneste cupkamp hjemme på The Dell.
18.Altfor mange lever et slags dobbeltliv - kristen i menighet og hjem, men" nøytral" og redd for å skille seg ut med sin tro i studiesammenheng.
19.Ansikter med lukkede øyne, overmalt og fotografert med hardt lys mot nøytral bakgrunn.
20.Av dette følger at det er spesielt viktig for de sovjetiske sikkerhetsinteresser at denne kysten forblir alliansefri og nøytral.
21.Barnevernsjef Arild Jørgensen opplyser til Aftenposten at siden foreldrene ikke har tilfredsstillende boligforhold, skulle faren og gutten møtes på nøytral grunn.
22.Begrunnelsen var at han som æresdirigent for landsmøtet måtte forholde seg nøytral.
23.Beskyldningene og insinuasjonene er av en slik karakter at de vanskelig kan anses som nøytral informasjon.
24.Betegnelsen partipolitisk nøytral kan medføre fortolkningsproblemer i den forstand at YS kan oppfattes som apolitisk, det vil si at vi ikke skal ta standpunkt til saker som er reist av politiske partier.
25.Betegnelsen virker abstrakt og unødvendig nøytral og sproglig sett noe uheldig når den skal navngi en gruppe yrkesutøvere, blir det hevdet.
26.Boken er udogmatisk og presenterer de forskjellige retninger innen homeøpatien på en objektiv og nøytral måte.
27.De sakkyndige skal foreta en nøytral og objektiv vurdering av de forhold Treholt er siktet for.
28.Den" hovedretten" håper spartanerne skal bli avsluttet med tre finaleoppgjør mot arvefienden Stjernen, og da selvfølgelig med Sparta som endelig vinner i det tredje møtet på nøytral grunn.
29.Den er da ikke moralsk nøytral, men begynner sitt eget" liv", som menneskene må tilpasse seg : bilen, atombomben, elektronikken...
30.Den norske organisasjonen mener det er et klart behov for en nøytral ekspertgruppe som til enhver tid kan påta seg meglerrollen i mellomfolkelige konflikter.
Your last searches