Norwegian-Spanish translation of nagende

Translation of the word nagende from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nagende in Spanish

nagende
plagendeadjective mellado, abollado
Similar words

 
 

More examples
1.Bergmankjennere har påpekt at skaperen av" Fanny og Alexander" har frigjort seg fra nagende religiøse, moralske og morbid livsfornektende opplevelser og nevroser som har angitt temaet for mange av hans tidligere filmer.
2.Det nagende spørsmål er da hvor mange tusener - hundretusener - som befinner seg bortenfor en slik grense for liv eller død.
3.En nagende understrøm bar forestillingen fra først til sist.
4.Gjennem menneskealdere har vi med nagende nostalgi sett frem til en avgjørende chanse for byens fedre til å få fullført den forlengst påbegynte gjennemføring av Karl Johankvartalets legitime gesimshøyde.
5.Men uroen og den nagende følelsen av at dagens system ikke holder mål, stanser ikke der.
6.Mens Jirina atter en gang satt tilbake med den ensomme, nagende uvissheten om sin egen manns videre skjebne.
7.Nagende angst, sterk redsel, våkenetter etc. er ikke tilstrekkelig.
8.Allerede fra før var det uro og engstelse på grunn av nagende tvil om kirkens historiske røtter.
9.Asiatene, som de ofte kalles, lever i forholdsvis gode kår, men med en nagende usikkerhet.
10.Av ensomhet og nagende frykt.
11.Det har vært nr. 2avisenes skjebne gjennom mange år å måtte leve" fra hånd til munn", og med en nagende følelse av usikkerhet for fremtiden.
12.Det var ifjor at Mark Hofmann kom over dette brevet, som vakte stor oppsikt og nagende tvil hos mange troende da det ble offentliggjort i april iår.
13.Ibsensplittelsen mellom liv og kunst, det nagende spørsmål når alt er for sent, om offeret av ens egen og andres livsutfoldelse var et fryktelig feilgrep, ikke diktningen verdt.
14.Kjetsaa rydder opp i endel teorier og myter underveis,først blant dem Sigmund Freuds spekulasjoner med utspring i Dostojevskijs påståtte, nagende" farskompleks".
15.Smertene, den nagende usikkerheten, satte sine spor.
Your last searches