Norwegian-Spanish translation of naturfag

Translation of the word naturfag from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

naturfag in Spanish

naturfag
allmenn? la ciencia
Similar words

 
 

Wiki
Naturfag er et gjennomgående fag i norsk grunnskole og videregående skole. Faget skal bidra til kunnskap om, forståelse av og opplevelser i naturen som kan fremme viljen til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Faget har vært en del av norsk skole siden 1860, men har i perioder gått under navnet natur- og miljøfag eller vært en del av O-fag.

More examples
1.Naturfag i hjemmet" lyder som en lovende programerklæring.
2.De beste og mest interesserte fra sproglinjen sitter side om side med elever fra naturfag og samfunnsfaglinjen, som kanskje bare tar faget fordi de er nødt, og som hverken er særlig interessert i sprog eller har spesielle anlegg for det.
3.Dermed kan fag som matematikk, norsk, naturfag og musikk få en ny og aktuell vri.
4.Det legges like meget vekt på fransk sprog og litteraturhistorie (og filosofi) som på naturfag, matematikk og sosialøkonomi.
5.Disse nye metoder er i stor utstrekning frukter av en samtidig rask utvikling i de rene naturfag, spesielt kjemi og fysikk.
6.Fagene som kan velges istedenfor musikk har vært samfunnsfag eller naturfag, og disse er tydeligvis blitt vurdert høyere enn musikk.
7.Formidling og oppfatning av naturfag.
8.Han har 10 års almenutdannelse bak seg pluss to års universitetsstudier i kjemi, matematikk og naturfag.
9.I matematikk kreves et årskurs fra 2. klasse på naturfag eller samfunnsfaglig linje.
10.I naturfag håper vi på å studere verden omkring oss for å fordype oss i Newtons lov.
11.I tillegg skal andre fag som kristendom, samfunnsfag og naturfag rettes og planlegges.
12.Naturfag, sproglig og samfunnsfaglig linje.
13.Nei, da var nye opplegg for litteraturlesing og tverrfaglige prosjekter for naturfag og matematikk nyttigere og mer håndfast.
14.Næringsstoffer kommer inn under" naturfag", men ikke ett ord om morsmelk.
15.Selvfølgelig betyr det mye at den enkelte lærer er bevisst at vi lever i en billedtid, og tar konsekvensen av det i arbeidet sitt - uansett om hun underviser i naturfag, religion eller norsk.
16.Som har universitetsutdannelse og som underviste i naturfag før hun giftet seg.
17.Det er, sier Giæver, - norsk, engelsk, matematikk, naturfag med generell biologi.
18.En vakker og godt innredet skole - med fagrom for data, naturfag og elevråd i første etasje.
19.Nå må realfag, slik som naturfag og geologi, inn i skolen.
20.Det er foreslått at matematikk, naturfag og samfunnsfag skal være obligatorisk.
21.Efter mitt syn ligger den aller viktigste broen i det faktum at også den høyt spesialiserte forsker i naturfag eller historie eller kunst er et menneske.
22.Elevene får undervisning i japansk, samfunnsfag, matematikk, naturfag, kroppsøving, heimkunnskap og engelsk.
23.En rekke av de teoretiske emnene som tenkes lagt inn i faget, finnes allerede i de øvrige fagplaner eller kan med fordel behandles i andre fag (f.eks. naturfag og samfunnsfag).
24.Er det norske samfunn tjent med å ha grunnskolelærere uten skikkelig fagutdannelse i matematikk og naturfag ?
25.Er påståtte fordeler med fagintegrering i naturfag og samfunnsfag en myte ?
26.Fag som naturfag eller samfunnsfag er ikke annet enn underklasser under hovedsprogsfaget.
27.Først og fremst ligger muligheten til verdiformidling og holdningsdannelse i de timene som lærerne tilbringer sammen med elevene i arbeidet med en lang rekke fag : matematikk, naturfag, kroppsøvning, norsk, samfunnsfag, heimkunnskap osv.
28.I tillegg kreves et valgfritt fag, enten naturfag eller samfunnsfag.
29.I tillegg må alle som ikke har eksamen artium ha delprøver i almenfaglig studieretning i norsk, sprogfag, matematikk og naturfag eller samfunnsfag.
30.Idag er dette særlig aktuelt i medisin og naturfag, foruten i humaniora.
Your last searches