Norwegian-Spanish translation of navigere

Translation of the word navigere from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

navigere in Spanish

navigere
nautiskverb navegar
More examples
1.Det er like lett å navigere 1000 km feil som 10 km, sier Otto Lagarhus.
2.Den har heller ikke evnen til å navigere seg frem efter terrenget i en bestemt høyde, slik SSNX21 har.
3.Dette synes bl.a. å være instrukser for hvordan man skal navigere efter faste" instrumenter" som skal finnes i svenske farvann.
4.Dette synes blant annet å være instrukser for hvordan man skal navigere efter faste instrumenter som skal finnes i svensk farvann.
5.Heftene skal også inneholde ordrer til militære sovjetiske fartøyer om korrigering av kart og hvordan man skal navigere i svenske farvann.
6.Heftene som er funnet sammen med kartverk skal også inneholde ordrer til militære sovjetiske fartøyer om korrigering av kart og hvordan man kan navigere i svenske farvann.
7.Inn i en teknologifylt og stadig raskere samfunnsutvikling bragte Gunnar A. Hafstad med seg en forståelse for humanistiske tradisjoner og verdier som ga lys å navigere efter.
8.Men kravet til å kunne navigere i åpent hav er langt større.
9.Når man skal over Nordsjøen og navigere efter vær og vind, burde man vel egentlig ikke lytte til meteorologene.
10.Oppdagelsen har økt min beundring for kartografen og hans metoder - ja, jeg kunne i skrivende stund godt tenke meg å navigere min sjark efter f. eks. Nordfjordskartet av 1598, laget efter tiltak av Tycho Brahe, eller efter Olaus Magnus Carta marina av 1539, eller Andreas Buræus Skandinaviakart av 1626.
11.Skipet kom inn i tykk tåke og kunne ikke navigere.
12.Skjønt jungel i denne forbindelse er neppe presist, for her burde selv de minst lovkyndige kunne navigere greit.
13.Til å navigere hadde de bare noen små kompass.
14.Tross alle båer og skjær i det hjemlige politiske miljø hadde likevel fredsskipstanken greid å navigere seg frem til det" åpne hav" i løpet av mindre enn 90 dager.
15.Vi vil isåfall få en bred gråsone og vil bevege oss inn i et farvann hvor vi vil få problemer med å navigere.
16.Vi er klar over at fjorden er trang og vanskelig å navigere i, men vi har to erfarne loser ombord, og vi har studert kartene meget nøye, sier han.
17.Ifølge nyhetsbyrået Tass var det en farefull seilas for skip og besetning da det 15. mars blåste opp til full storm og kapteinen på" Mikhail Somov" måtte navigere i skruisgarder med truende isfjell på alle kanter.
18.Og faktisk, et kart å navigere efter, kanskje også en guide for å få vite om det er noen sluser som er åpne etter kl. 15.00.
19.Snescootersporene efter mennene var det eneste piloten kunne navigere efter.
20.Ulykken skjedde like ved innseilingen til Leirvik havn, i et farvann som betraktes som kronglete og vanskelig å navigere i.
Similar words

 
 

navigere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) navigerenavigerendenavigert
Indikative
1. Present
jegnavigerer
dunavigerer
hannavigerer
vinavigerer
derenavigerer
denavigerer
8. Perfect
jeghar navigert
duhar navigert
hanhar navigert
vihar navigert
derehar navigert
dehar navigert
2. Imperfect
jegnavigerte
dunavigerte
hannavigerte
vinavigerte
derenavigerte
denavigerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde navigert
duhadde navigert
hanhadde navigert
vihadde navigert
derehadde navigert
dehadde navigert
4a. Future
jegvil/skal navigere
duvil/skal navigere
hanvil/skal navigere
vivil/skal navigere
derevil/skal navigere
devil/skal navigere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha navigert
duvil/skal ha navigert
hanvil/skal ha navigert
vivil/skal ha navigert
derevil/skal ha navigert
devil/skal ha navigert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle navigere
duville/skulle navigere
hanville/skulle navigere
viville/skulle navigere
dereville/skulle navigere
deville/skulle navigere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha navigert
duville/skulle ha navigert
hanville/skulle ha navigert
viville/skulle ha navigert
dereville/skulle ha navigert
deville/skulle ha navigert
Imperative
Affirmative
dunaviger
viLa oss navigere
derenaviger
Negative
duikke naviger! (naviger ikke)
dereikke naviger! (naviger ikke)
Your last searches