Norwegian-Spanish translation of navne

Translation of the word navne from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

navne in Spanish

navne
person - mannnoun tocayo [m], homónimo [m]
Derived terms of navne
Anagrams of navne
Similar words

 
 

More examples
1.De som måtte være interessert, har forlengst adgang til kilder" som inneholder alle nødvendige navne og adresselister, oppdaterte opplysninger om utenriksstasjoner og ambassader som befinner seg i Oslo eller er akkreditert i Oslo fra andre hovedsteder".
2.Men dette skjedde nok efter Sven Elvestads utkast og oppslag, og det samme kan være tilfelle med spionhistorien" Damen med de tusen Navne" som vennen Herman Wildenvey skrev i 1909 under Elvestads pseudonym Kristian F. Biller i hefteserien" Lys og Skygge".
3.Salg og kjøp av navne og adresselister er blitt millionforretning.
4.Tiltakene, som er fulgt en rekke år tidligere, begynte allerede i månedsskiftet april / mai. Opptakskontoret sendte da en navne og adresseliste over alle elever i niende klasse som ikke har søkt plass i den videregående skole, til fylkesarbeidskontoret.
Your last searches